Bibelen åbner vej til helbredelse

Derek Prince viser, at kernen i helbredelse ligger i at tage Guds ord til sig fra Bibelen, og at nøglen til at forstå og tage imod frelse, helbredelse og udfrielse ligger i 1 Pet 2,24: gennem Jesu sår på korset.

En anden nøgle til helbredelse er at være desperat, men Prince peger i indledningen også på, at ikke alle bliver helbredt. Årsagen er skjult for os, det er en hemmelighed, som kun Gud kender.
Der er forskel på tro og håb, for troen sker i nuet på det, som ikke kan ses, mens håbet handler om fremtiden ud fra troen. Og troen kommer af at læse Guds ord i Bibelen, hvor fx Ordsp 4,20-22 kaldes for ”Guds medicinglas”. Prince opfordrer læseren til at indtage dette vers, som det står skrevet!

s14 bog forside Derek prince_Guds ord helbreder
Jesu helbredelsesmetoder

Mange forestiller sig, at Jesus kun helbredte individuelt, men skriften viser, at han helbredte alle i folkeskaren (fx Matt 12,14-15), og at folk nogle gange fulgte ham i flere dage uden mad og drikke. Her er det overgivelse på et andet niveau kombineret med, at man i datiden ikke havde hospitaler, malariamedicin og den slags. Ud fra skriften forklarer Prince også, at Jesus helbredte ved afslutningen på et 2-3 dages helbredelsesmøde, og at flere i den 3. verden bliver helbredt af samme grunde som på Jesu tid.

Et kapitel handler om de usynlige hindringer for helbredelse, hvor noget er Guds hemmeligheder, mens nogle hindringer kan identificeres ved Helligånden, som gør os i stand til at forstå og behandle uvidenhed om Guds ord og vilje, ubekendt synd, utilgivelighed, involvering i det okkulte forsætligt eller uforvarende. I kapitlet ”Håbets hjelm: frihed fra depression” fortæller Prince om, hvordan han selv kom fri af depression og måtte ”omskole sit sind”.

Helbredelse – engager dig!

Prince blev ledt ind i sin tjeneste ved at følge Jesu måde at helbrede på, men ikke alle bliver helbredt ved et øjeblikkeligt mirakel, og det kan lige så vel ske gennem en proces over tid. Helbredelse er en vigtig del af evangeliet, som alle burde engagere sig i, så kirken bliver synlig for denne verden. Du kan læse skridt for skridt, hvordan det kan ske, for Jesu tjeneste sluttede gerne med, at han stadfæstede sine ord med tegn, undere og helbredelser.

Bogen slutter med nøglen til sejr ved dagligt at proklamere Johannes Åbaring kap. 12, vers 11 og har glimrende, nyttig undervisning.

Derek Prince – Guds Ord helbreder
232 sider – 200 kr. – Derek Prince Ministries – DK