Afholdshotellernes fremtid?

Gennem mere end 100 år var de alkoholfrie hoteller et værdifuldt islæt i dansk kulturliv. 2015 kan desværre blive det år, hvor dette gode indslag går over i historien. – Lige nu er der kun Missionshotellet Nebo i København og sømandshjemmene i Aalborg (Hotel Aalborg), Frederikshavn og København tilbage.

Ifølge Henning Sørensen er Aalborg Sømandshjem er et af de få hoteller, som stadig er alkoholfrie.
Ifølge Henning Sørensen er Aalborg Sømandshjem er et af de få hoteller, som stadig er alkoholfrie.

Desværre er der i Indenlandsk Sømandsmission stærke kræfter, som ønsker, at sømandshjemmene (i første omgang i Aalborg) skal have alkoholbevilling. Det forventede overskud skal gå til at finansiere et alkoholfrit arbejde for søfolk og fiskere.
Jeg er overbevist om, at der blandt sømandsmissionens venner er modstand mod denne linie. Flere sømandsmissionærer protesterede jo, da det IM-ejede Missionshotel Hebron i Kbh. i 2008 fik alkoholbevilling.
Jeg vil opfordre Udfordringens læsere til at støtte alkoholmodstanden i Indenlandsk Sømandsmission. Bl.a. ved at give tilsagn om at anvende sømandshjemmene til overnatning, fester og forskelligt forenings- og organisationsarbejde, så længe disse er alkoholfrie.
Som aktiv afholdsmand siden 1950 vil det blive en stor sorg for mig, hvis jeg på mine gamle dage skal opleve, at også sømandshjemmene bliver det, som den i sin samtid verdenskendte afholdsagitator, redaktør Lars Larsen-Ledet, kaldte “spiritus-udpumpningsstationer”.
Henning Sørensen
Danmarks Afholdsforenings
hovedbestyrelse
Villa Pax, Irisvej 17
8500 Grenaa