Bob Dylan og Bibelen

En nærmere gennemgang af Bob Dylans sangtekster viser, at han var inspireret af Bibelen.

På små 400 sider gennemgår teologen Jakob Brønnum de talrige albums, som Dylan har udgivet. Det er et omfattende og imponerende arbejde og i øvrigt meget fascinerende, fordi det bliver tydeligt for læseren, at Dylans væsentligste inspirationskilde er Bibelen.s.15 Bob Dylan Brønnum tager os med helt fra begyndelsen med ’Blowin’ in the wind’ (1963) og forklarer, hvordan Dylans udprægede brug af symbolik og tekstsampling har flere lag.

Der er således ofte tale om et menneskeligt livsaspekt (konkrete oplevelser), et universelt perspektiv (fx hvad der skal til for at opnå fred) og en kritik af de menneskelige fejltagelser (at vi tror, vi kan vinde freden ved hjælp af våben). Herefter gennemgås den ene tekst efter den anden, med Bibelen som referenceramme, og pludselig forstår man teksternes dybde og rækkevidde.

Dommedagsprofet eller frihedsapostel

Det er i hundredvis af sange, som anvender Bibelen som væsentligste inspirationskilde, og selv om der er mange temaer i spil, ser man også en rød tråd, som handler om at vælge sig selv og tage et individuelt ansvar. Dylans samfundskritik skinner tydeligt igennem i sange som ’With God On Our Side’, men hans fokus er først og fremmest eksistentielt; sangene handler om frihed, tryghed, afsked, nærvær, ensomhed og menneskelige håb, drømme og bestræbelser – det er alment menneskelige forhold, hvor hvert menneske vælger sig selv igennem sine handlinger.

Midt i den usandsynligt lange karriere som sanger og sangskriver står Dylans ’evangeliske periode’, som Brønnum kalder de fire år, hvor Dylan er bekendende kristen. Perioden indledes med ’Gotta Serve Sombody’, som er en bekendelse af det grundlæggende forhold, at man ikke kan leve ’for sig selv’, men altid vil stå i en større sags tjeneste. Dylan træder frem med indtrængende appel om at vælge side. Der er en dommedag i udsigt, hvor hvert menneske kommer til at stå til ansvar for sit liv, hvis ikke de er dækket af Lammets blod. Der er ingen tvivl om, at Dylan har oplevet en omvendelse i sit liv, og dog varer det ikke ved.

Brønnums beskrivelse af Dylans evangeliske periode afslører samtidig forfatterens holdning til de apokalyptiske og eskatologiske dele af Bibelen.
Fx skriver han om ’When he returns’: ”Den er bygget på et element i den bibelske tro, der næsten ikke huskes i dag, tanken om, at Jesus Kristus skal vende tilbage ved tidernes ende og skabe sit eget paradisiske rige på jorden” (s.229). Alligevel står porten til Himmelen som et centralt billede på den åndelige søgen, som har kendetegnet Bob Dylan og har givet os udødelige klassikere som ’ Knocking on heavens door’. I den forstand giver bogen et meget interessant indblik i, ikke blot Bob Dylans sangskriver-talent, men hans utrolige evne til at lade Bibelen tale ind i livet både med formaning og håb.

Jakob Brønnum: Sange ved himlens port – Bob Dylans bibelske inspirationskilder
382 sider – 278 kr. – Alfa