Sådan vinder du den åndelige kamp

I dette afsnit af bogen om bøn beskriver Elizabeth Alves fjenden i den kamp, som Efeserbrevet kapitel 6 handler om.


Den hollandske evangelist Corrie ten Boom sagde engang: ‘Det er en sølle soldat, der ikke kan genkende fjenden’. Nøglen til sejr både i fysisk og åndelig kamp er nemlig at kunne identificere sin fjende og forstå hans karakter og metoder.

Vi skal ikke kæmpe mod andre mennesker, som om de var vore fjender. Vores virkelige fjende er Satan, som prøver at ødelægge vore ægteskaber, familier, kirker, lokalsamfund og nationer.
Vi skal ikke kæmpe mod andre mennesker, som om de var vore fjender. Vores virkelige fjende er Satan, som prøver at ødelægge vore ægteskaber, familier, kirker, lokalsamfund og nationer.

Hvem er den kristnes egent- lige fjende? Svaret er: Satan og hans hær af faldne engle. Vi er i kamp med usynlige åndelige kræfter (se Es. 14:12-14; Ef. 6:12; 2 Pet. 2:4 og Jud. 6).
Ordbogen definerer en fjende som en fjendtligsindet magt med destruktive kræfter. Adskillige hebraiske ord bliver oversat ‘fjende’ i Det gamle Testamente. Disse ord kan betyde en fjende eller modstander, en person, som er vågen og holder øje med én; en forstyrrer; en, der modarbejder, hader eller ligger i baghold mod én. Navnet Satan betyder ‘modstander’ eller ‘en, der anklager’.
Ifølge forfatteren C.S. Lewis er det Satans bedste trick at overbevise verden om, at han ikke eksisterer. Kun få mennesker, hvadenten de er kristne eller ej, har en særlig klar forståelse af, hvem Satan er, og hvad han gør. I stedet giver vi efter for vores menneskelige fornuft og forestiller os, at en eller anden person er vores fjende – og så handler vi efter denne misforståelse.

Ved vreden mod Satan

Samtidig går vores virkelige fjende, Satan, rundt og ødelægger vore ægteskaber, familier, kirker, lokalsamfund og nationer.
Puritaneren pastor William Gurnall skriver i bogen The Christian in Complete Armour (Vol 1):
”Vend din vrede mod Satan, ham, der er din værste fjende. Mennesker er bare hans marionetdukker. De kan vindes for Kristus og ende med at blive dine gode venner. Anselm forklarer det sådan: ”Når fjenden kommer ridende til slaget, bliver den modige soldat ikke vred på hesten men kun på rytteren. Han arbejder for at slå rytteren ihjel for at kunne overtage hesten til eget brug. Sådan skal vi også gøre i forhold til onde mennesker. Vi skal ikke rette vores vrede mod dem, men i stedet mod Satan, som er deres rytter og tvinger dem frem med sine sporer. Lad os bede inderligt, ligesom Kristus gjorde det på korset, om at djævelen må blive smidt af hesten, og disse stakkels sjæle må blive befriet fra ham.”
Satan var den perfekte skabning, indtil han prøvede at ophøje sig selv over Gud. Hans skønhed fyldte ham med stolthed – så han ikke længere var hellig – og han ønskede at få den tilbedelse, som alene tilhører Gud. Satan accepterede ikke sin skabers autoritet. Derfor blev han kastet ud af himlen, som det står i Ezek. 28:14-16:

Jeg satte dig som en kerub,
der skulle vogte og beskytte
det hellige bjerg, jeg havde skabt.
Du vandrede blandt funklende ædelsten.
Der var intet at udsætte på dig
fra den dag, du blev født,
indtil din ondskab blev afsløret.
Din store rigdom gjorde dig korrupt,
så vold og synd fyldte dit hjerte.
Da jog jeg dig bort fra mit hellige bjerg
og de funklende ædelsten, du skulle beskytte.
Jeg slog dig ned, du vældige kerub.

Satans magt er begrænset

Efter at have mistet sin bolig i himlen blev Satan set i Edens Have, hvor han forførte menneskeheden (1 Mos. 3:1-13). Her fik han de første mennesker til at gøre oprør mod deres skaber, og dermed trak han en linje i sandet i kampen mellem de to riger: Lysets rige og mørkets rige. En teolog har sagt det sådan: ”Satan er en skabning, han kan slet ikke sammenlignes med Skaberen. Satan har magt, men han er ikke almægtig. Han kan lave forhindringer, men han kan ikke forhindre noget.”
Denne bedragets mester kan overbevise en bedende kristen om, at hans eller hendes bøn ikke når frem til Guds trone. Din styrke ligger i at huske, at Satan er en besejret modstander. Hvis du tror mere om ham, tillader du ham at få magten over dig. Han er – og han vil altid være – tronraneren. Du kan ikke undgå kampen. Du vil hele tiden være involveret i den. Det er så vigtigt, at du holder dig nær til Gud og står djævelen imod, for så vil han flygte.

Kend din fjendes navne

Lad os se nærmere på nogle af de navne, som Bibelen bruger om Satan. Derved vil du bedre kunne forstå hans karakter. Mange af navnene afslører nemlig også hans taktikker i kampen mod os, som er Kristi legeme:

Djævelen (Mat. 4:1,5,8,11; 1 Joh. 3:8,10; Jud. 9; Åb. 12:9,12; 20:2)
Løgnens far (Joh. 8:44)
Denne onde verdens gud (2 Kor. 4:4)
En hedning eller vantro (2 Kor. 6:15)
Afgrundens prins eller engel / Ødelægger (Åb. 9:11)
Lysets engel (2 Kor. 11:14)
Morgenstjernen eller Morgenrødens søn (Es. 14:12)
Fjenden eller hævneren (Sl. 8:2)
Den onde (Mat. 6:13; Joh. 17:15)
Modstander (1 Pet. 5:8)
Dæmonernes herre (Beelzebub) (Mat. 12:24)
Ødelæggeren (Job 15:21; 2 Tes. 2:3)
Anklageren (Åb. 12:10)
Fristeren (1 Mos. 3:1; Mat. 4:3; 1 Tes. 3:5)
Dragen (Åb. 12:7-13; 20:2)
Slangen (1 Mos. 3:1-4:13; Åb. 12:9; 20:2)
Forføreren (1Mos. 3:13; 2 Joh. 7:2; 2 Tes. 2:3)

Fjendens taktik

Som det fremgår af Satans navne, er hans militærmagt camoufleret i form af skam, forførelse og mørke. Satans bedste strategi er den at overbevise verden om, at han ikke findes. Ved at gentage denne løgn er han i stand til at snige sig ind på Guds skabninger og hviske  sine beskyldninger, så mænd og kvinder anklager hinanden og deres situation i stedet for ham selv.
Det har især vist sig som en effektiv taktik mod dem, der er med i Guds hær. Satans små bomber af sladder og skam har i den grad infiltreret Guds tropper, at de ’kristne soldater’ ofte bekriger hinanden i stedet for at bryde ind i fjendens lejr for at redde de millioner af kidnappede, som undertrykkes og sidder fast i den ondes håbløse mørke hule.
Satan vildleder os til at tro, at han har al magt (Kristus kaldte ham denne verdens fyrste (Joh. 12:31; 14:30; Ef. 2:2).
Men Satans magt er begrænset:
1. Den gælder kun i denne tid, ikke evigheden.
2. Den gælder i denne verden, ikke i himlen.
3. Den omfatter kun de mennesker, der lever i mørket, ikke lysets børn.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Du kan vinde de daglige kampe mod fjenden ved at huske, at Satan skal bekæmpes med åndelige våben.

Satans afvæbner os og sætter os ud af spillet ved at hele tiden at fremprovokere åndelige synder, som fremmer hans eget rige og truer med at dræbe, røve og ødelægge vores evige skæbne. Han lusker rundt forklædt som en lysets engel og får den kristne hær til at glemme at være på vagt, så vi bliver ligegyldige og passive og forsømmer at bede.
Når Guds hær så pludselig vågner og bliver klar over den akutte nød, overbeviser han dem om vigtigheden af at kæmpe for ligegyldige ting i stedet for himlen.
Hvordan gør han det? Han angriber dit sind. Når Satan får dig lullet i søvn på din post, bruger han dit sind til at anklage dig og dømme dig; derpå holder han dig fast i den stilling ved at holde vagt over dig. Han skaber tvivl i dit sind ved at plante tanker som: ‘Du er ikke en kristen… se bare, hvad du gjorde i går’. Eller: ‘Du er ikke rigtig frelst; du kan ikke engang sige, hvornår du tog imod Jesus’. Eller: ‘Se bare på dig selv, med alt det skamfulde fra din fortid’.
Han skaber frygt: ‘Den tid, vi lever i, er helt håbløs’ eller ‘Hvad nu, hvis du får kræft?’
Han stjæler finansielt fra dig: Du har bilproblemer, vandvarmeren bryder sammen, du mister dit arbejde osv.
Satan bruger også din menneskefrygt: ‘Alle og enhver vil grine ad mig, hvis jeg fortæller om Jesus’, eller ’Hvad vil mennesker ikke tænke, hvis…’
Men når du lærer at søge det, der behager Gud, frem for at tækkes mennesker, har du vundet et af dine allerstørste slag.

Vær på vagt

Du kan vinde de daglige kampe mod fjenden ved at huske, at Satan skal bekæmpes med åndelige våben. Åndelige ting skal vurderes åndeligt, ikke analyseres efter menneskelig tankegang. Du kæmper ikke mod kød og blod, men mod mørkets magter. Vær på vagt over for mønstre i fjendens angreb – det er en epidemi af ulykker og sygdomme, som fører til død. Vær ikke bange! Du har al autoritet og magt i Jesu navn. Måske tænker du: Hvis Jesus vandt slaget, hvorfor skal vi da stadig kæmpe? Lad os se på 2. verdenskrig. Selv om sejren var vundet, og Hitler var besejret, var der stadig besættelsesstyrker i forskellige dele af landet. På samme måde skal du holde fast i den sejr, der blev vundet på Golgata gennem Jesu blod.

Genkend kamppladsen

Bibelen lærer os, at vi mennesker består af ånd, sjæl og legeme:
Vi beder om, at fredens Gud vil gøre jer hellige og rene og bevare jeres ånd, sjæl og legeme, så I ikke kommer under anklage, den dag Jesus Kristus, vores Herre, kommer igen. (1 Tes. 5:23).


Artiklen fortsætter efter annoncen:På det sjælelige område – der hvor intellektet, følelserne og viljen er – vil sindet ofte være være vores kampplads, for det er her, vi foretager valg. Disse valg, som alle involverer viljen, afgør ikke bare et menneskes daglige liv, men også hans eller hendes evige skæbne. Når Guds ord bliver levende i dig, og du handler efter det, vil ordet forvandle dit hjerte og dit sind, så du ændrer adfærd og dermed både gør det, som er godt for dig selv, og som ærer Gud. Gennem Kristus kan den troende modtage åbenbaring og forståelse af de åndelige mysterier, mens den ikke-troende er åndeligt blind (Sammenlign Ef. 1:17-21 med 4:17,18).
Bibelen lærer os klart, at Jesus har besejret Satan – revet al magt fra ham – og lagt alle ting under Kristi fødder (Ef. 1:19-22). Fjendens primære angrebspunkt gælder dit sind. Han stiller spørgsmål, ligesom han gjorde det, da han fristede Eva i Edens Have og Jesus i ørkenen. Formålet er at få dig til at tvivle på Guds ord og hans trofasthed.

Altså skal I underordne jer Guds vilje. Hold stand over for Djævelen, så går han sin vej.(Jak. 4:7)

3 reaktioner

Dit sind kan vælge mellem tre mulige reaktioner: Guds, fjendens eller din egen. Jo bedre du kender din Bibel, jo lettere vil du have ved at genkende Guds stemme, for det, han siger, er altid i overensstemmelse med det, der er åbenbaret i Bibelen.
Helligåndens stemme vil tale for at give dig opmuntring, trøst, vejledning, åbenbaring og forsikre dig om Guds kærlighed – eller om skyld for at vejlede dig.
Derimod vil fjenden ofte tale på en måde, som bringer tvivl, skyldfølelse, frygt, jalousi, had, selvfordømmelse eller selvretfærdighed. Din egen ‘indre stemme’ er normalt baseret på din menneskelige logik og tankegang eller skyldes dit selviske begær og din egen vilje.
Du må tage autoritet over fjendens stemme og forbyde ham at sige noget: Altså skal I underordne jer Guds vilje. Hold stand over for Djævelen, så går han sin vej.(Jak. 4:7)
Bind din egen stemme med dens menneskelige fornuft og begær og åbn i stedet dit sind og din ånd, så du kan høre Helligåndens stemme. Tit virker det ikke logisk, når Helligånden leder din bøn, men lad det ikke hindre dig i at være lydig og effektiv. Når Gud kalder dig til at gøre noget, skal du adlyde ham. (Es. 55:8).

Af Elizabeth Alves