Kristne udgør 92 procent af Kongressen

Medlemmer i USA's Congress på Capitol Hill, hvor Repræsentanternes Hus har 345 medlemmer og Senatet har 100, er mere troende end nogensinde før.
Medlemmer i USA’s Congress på Capitol Hill, hvor Repræsentanternes Hus har 345 medlemmer og Senatet har 100, er mere troende end nogensinde før.

Den nye Kongres har omkring 20 % flere kristne repræsentanter end befolkningen i øvrigt.

I den 114. Congress, som blev svoret ind sidste tirsdag, vil hele 92 procent kalde sig kristne, oplyser Pew Research Center. Det overraskende høje antal kristne er omkring 20 procent højere end i USA’s befolkning i øvrigt. Kun et enkelt kongresmedlem er erklæret a-religiøs.

Ateisme er politisk selvmord

Nogle ateistiske iagttagere som ”The Friendly Atheist” alias blogger Hemant Mehta, mener, at der må være flere a-religiøse i Kongressen, men at det ville være politisk selvmord for dem at sige det. Under alle omstændigheder viser undersøgelsen, at kristne politikere nyder stor anseelse i USA. Undersøgelsen fra Pew bygger på svar fra alle Kongressens 491 medlemmer. Blandt disse er 57,2 procent protestanter – mod 49 procent i befolkningen i øvrigt. Andre 164 medlemmer – eller 30,7 procent af Kongressen – er romersk-katolske. Til sammenligning er kun 22 procent af amerikanerne katolikker. Endelig er der 5,2 procent jøder i Kongressen mod kun 2 procent i befolkningen. Kun ni Kongresmedlemmer undlod at besvare spørgsmålene fra Pew, mens én person erklærede sig ’religiøst uafhængig’. Det skal ses i forhold til op mod 20 procent ’religiøst uafhængige’ i befolkningen.

99 % kristne Republikanere

Pew vurderer, at sammensætningen af den 114. Congress svarer til den 113. Her bekendte 90 procent sig som kristne. Der viste sig som ventet, at troen i nogen grad hænger sammen med det politiske tilhørsforhold: Mens 81,6 procent af Demokraterne kalder sig kristne, er tallet hele 99,7 procent for Republikanernes vedkommende. Kun en enkelt person blandt Republikanerne er jøde.
Syv medlemmer af Kongressen, som alle er i Repræsentanternes Hus, er ordinerede præster. Blandt dem er der fire Republikanere og tre Demokrater.
– Selv om Kongressen er overvejende kristen, er den mere religiøst blandet end i 1960’erne og 1970’erne, vurderer Pew. Hvis man sammenligner den 114. Congress med den 87. (i 1961-62), er der 18 procentpoint færre protestanter og 12 procent-point flere katolikker. For de jødiske medlemmer er antallet steget med 3 procentpoint.
I november 2014 fik Republikanerne flertallet i begge Kongressens kamre. Den nye Kongresperiode varer i to år, nemlig fra 3. januar 2015 til 3. januar 2017.