Stedet for retssagen mod Jesus fundet?

Jesus blev ført 'fra Herodes til Pilatus', før han blev dødsdømt. Nu mener arkæologer at have fundet det sted, hvor retssagen foregik. Foto: Still fra filmen Son of God.
Jesus blev ført ‘fra Herodes til Pilatus’, før han blev dødsdømt. Nu mener arkæologer at have fundet det sted, hvor retssagen foregik. Foto: Still fra filmen Son of God.

Arkæologer mener, at en nyudgravet bygning i Jerusalems gamle bydel kan være stedet for Kong Herodes’ retssag mod Jesus før korsfæstelsen.

Washington Post rapporterede sidste søndag, at fundet blev gjort i forbindelse med en udgravning, der startede for 15 år siden under en tom bygning nær Tower of David Museum. Bygningen er i tidligere århundreder, bl.a. under det ottomanske styre, blevet brugt som fængsel. Ifølge Amit Re’em, der er Jerusalems distriktsarkæolog, kan huset, som blev bygget af Herodes den Store, også have været det sted, hvor Kristus blev dømt. Re’em udtaler, at stedet ’udgør en stor del af det gamle puslespil, som Jerusalem er, og det viser denne bys historie på en meget unik og tydelig måde’.

Stærke fakta

Yisca Harani, som er ekspert i kristendom og pilgrimsrejser til Det hellige Land, siger: ’For de kristne, som går op i nøjagtighed omkring de historiske fakta, er det her meget stærkt. Men for dem, der bare kommer her for at få den generelle mentale oplevelse af at være i Jerusalem, vil det ikke betyde så meget, når bare deres rejse slutter ved Golgata, hvor korsfæstelsen fandt sted.’

Andre arkæologiske fund

Den omtalte bygning har produceret en række andre vigtige arkæologiske fund. Blandt disse er nogle symboler hugget ind i murene af jødiske frihedskæmpere i 1940’rne og nogle vandbassiner, som menes at stamme fra korsfarertiden. Et gammelt underjordisk kloak-system menes at have ligget under Herodes’ palads på Jesu tid. Kristne ledere og historikere har diskuteret det nøjagtige sted for Jesu domfældelse, fordi nogle bibeltekster antyder, at Jesus blev fremstillet for Pilatus i et ’prætorium’, som er den latinske betegnelse for en generals telt. Flere akademikere mener, at dette ord kan have beskrevet enten militærbarakker eller det palads, som blev bygget af Herodes. Washington Post bemærker, at de fleste historikere er enige om, at Herodes’ palads lå på den vestlige side af Jerusalem nær Tower Museum.

Alt falder på plads

Ifølge Shimon Gibson, som er professor i arkæologi ved University of North Carolina i Charlotte, beskriver Johannes-evangeliet, hvordan retssagen fandt sted nær en port og på en ujævn stenvej. Det svarer til de arkæologiske fund på stedet.
– Der findes selvfølgelig ikke nogen inskription, som siger, at det var her, det skete. Men alt, både arkæologisk, historisk og evangelisternes beskrivelser falder på plads og giver mening, siger Gibson.