Himmel på jord!

Dennis Walker: Grib Himlens initiativer 168 sider • 199 kr. • Scandinavia
Dennis Walker:
Grib Himlens initiativer
168 sider • 199 kr. • Scandinavia

Denne nye bog handler om at forstå Guds instruktioner til os, sådan at vi ikke beder tomme standardiserede bønner, men ser ind i det himmelske og gør, som Gud viser os, vi skal gøre.

Forfatteren Dennis Walker fortæller den ene gribende beretning efter den anden og illustrerer, hvordan vi kan opleve himlens initiativer, som forløser Guds kraft på jorden. Gud ønsker at forundre mennesker, siger forfatteren og henviser til Joh 5,20, hvor Jesus selv siger, at folk vil komme til at undre sig. Herefter fortæller han historien om sin svoger, som på initiativ fra himlen købte kaffe til alle i Starbucks cafe, hvilket førte til, at en kvinde, som efter eget udsagn var agnostiker, fik en meget håndgribelig erfaring med den levende Gud og begyndte at tro.

Det drejer sig om at se, hvad der sker i Himlen, og efterligne det hernede på jorden. Det er den grundlæggende tanke, som forfatteren gentager med eksempler fra Bibelen såvel som fra sit eget liv. Når vi holder op med at bede diffuse bønner om, at Gud må ”være med i den og den situation”, ”at han vil se til alle de syge …” osv. og i stedet venter på det himmelske initiativ, så oplever vi, at himmel og jord genforenes. Det kan virke mærkværdigt, men Jesus smurte mudder på øjenlågene af en blind mand, og Moses skulle slå med sin vandrestav, for at miraklet kom, så når vi lytter til og adlyder de himmelske initiativer, er vi i godt selskab, og det er Guds ansvar at sørge for miraklet.

Mirakelmiddel eller sund kost

Bogen er skrevet på en meget inspirerende måde, hvor jeg som læser får lyst til at bruge de åndelige sanser, som også beskrives fint i bogen. Den griber fat i centrale sætninger i Bibelens tale til Kristi disciple om ”at vandre i forud beredte gerninger”, ”komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden” osv. Og der er for mig at se ingen tvivl om, at Walker har fat i en side af kristenlivet, som er både eventyrlig spændende og har potentiale til livsforvandling.

Desværre er der lidt slagside i teologien. Vægten er lagt så meget på den spirituelle erkendelse og handlen, at man næsten kan komme i tvivl om, hvorvidt discipelskabet er andet end at handle på det ene inspirerede himmelske initiativ efter det andet. I et opgør med de tomme og standardiserede bønner ryger den vedholdende og udholdende bøn meget nemt med i vasken.

Det overordnede indtryk er dog, at Walker stræber efter den sunde kost, når han understreger, at nådegaverne skal bedømmes, og at Bibelen er det væsentligste vurderingsgrundlag.
Indimellem skal tingene nok sættes lidt på spidsen, før vi for alvor får øjnene op for sandheden. Sådan har jeg det med denne bog. Det er nok sat lidt på spidsen, men jeg er grundlæggende enig i det lille efterskrift, som bogen slutter med: ”Det er tid til at leve fra oven – hvor vi bor! Det er tid til at manifestere Gud på jorden – hvor vi bor! Vi gør dette ved at gribe himlens initiativer.”