Færøsk missionær i Congo

Óli Jacobsen: Daniel J. Danielsen and the Congo: Missionary Campaigns And Atrocity Photographs 200 sider • 200 kr. Bahn: Brethren Archivists and Historians Network
Óli Jacobsen: Daniel J. Danielsen and the Congo: Missionary Campaigns And Atrocity Photographs
200 sider • 200 kr.
Bahn: Brethren Archivists and Historians Network

Historien om en færøsk missionær er spændende læsning, da Danielsen har haft afgørende betydning både i Congo og på Færøerne.

Den mest dramatiske og omfattende del af bogen er om hans tid i Congo, men hans energiske mission og mange møderejser for Brødremenigheden på Færøerne er også værd at læse.

En farlig rejse

Danielsen (1871-1916) var opvokset på Færøerne og kom til Skotland i praktik som ingeniør, og her blev han radikalt omvendt. Han var en globetrotter, inden han kom til Congo med Balolo Missionen, som han var tilknyttet 1901-1903. Danielsen fik til opgave at sejle ud på en farefuld rejse op ad Congos floder som marineingeniør, fotograf og tolk for den engelske konsul, Roger Casement; de var de eneste hvide på den rejse. De udforskede især de områder, hvor man udvandt gummi med tvang og slaveri bistået af Force Publique (Congo soldater), mens belgiske firmaer og deres konge delte udbyttet.

De afhuggede hænder

Det engelske parlament havde bedt Casement rapportere om de uhyrligheder, som de lokale blev udsat for. Fx huggede soldaterne hænderne af folk som led i afregning for antal brugte geværkugler. I virkeligheden skulle de afhuggede hænder være fra dræbte mennesker, men da man også skød vilde dyr, huggede man hænderne af levende mennesker. Disse uhyrligheder er også beskrevet i andre bøger om Congo fra den periode (1885-1908), hvor den belgiske kong Leopold II havde personlig suverænitet over The Free State of Congo. Selv fik jeg lyst til at læse videre om Congos historie.

Skrevet ud af historien

Danielsen fik stor betydning ved at agitere passioneret i skrift og på møder for, at grusomhederne i Congo skulle ophøre. Af ukendte årsager blev han skrevet ud af historien, mens Casement rapporten og dens billeder, formentlig taget af Danielsen, samt Danielsens agitation startede en reformbevægelse, der førte til, at den belgiske stat overtog suveræniteten af Congo i 1908.
Óli Jakobsen har gjort et meget grundigt arbejde for at dokumentere og sandsynliggøre Danielsen som ophavsmand til de fleste billeder af uhyrlighederne og analyserer overbevisende årsagerne til, at Danielsens navn blev udeladt.