Overgiv dig og tag imod kærligheden

Jeg har inderst inde altid følt modstand mod for megen kærlighed. Det hele må jo ikke ende i for meget føleri. I forhold til min baggrund i kristendommen så ved jeg egentlig ikke, hvor troende jeg er.
Jeg har inderst inde altid følt modstand mod for megen kærlighed. Det hele må jo ikke ende i for meget føleri. I forhold til min baggrund i kristendommen så ved jeg egentlig ikke, hvor troende jeg er.

Kære Orla Lindskov

Jeg søger Guds ledelse i mit liv. Jeg har altid selv søgt at planlægge alting. Men nu må jeg ærligt tilstå, at jeg er kørt fast og langt ude både fysisk og psykisk. Jeg er kvindelig folkeskolelærer og p.t. sygemeldt. Jeg synes ikke, at jeg har flere kræfter tilbage. Jeg har altid stolet meget på mig selv. Jeg har stolet på min egen styrke på grund af alt det, jeg har opnået og udrettet hidtil.

Jeg har altid været meget urolig. Men jeg synes, at min uro er blevet brugt positivt og produktivt i mit erhverv. Det er kommet børnene og mine kolleger til gavn. Jeg har virkelig stræbt efter resultater. Min mand siger, at han opfatter mig som temmelig kærlighedsløs. Han har måske ret, for jeg ved knap nok, hvad kærlighed er. Ingen har nogensinde lært mig det. Jeg føler heller ikke, at jeg nogensinde har været lykkelig. Jeg troede, at mit arbejde og mit ægteskab ville gøre mig lykkelig. Det skete ikke. Jeg har prioriteret penge, magt og det materielle højt.

Det skammer jeg mig lidt over, for jeg er kristen og kender Bibelen. Inderst inde har jeg hele tiden vidst, at min prioritering har været forkert. Men jeg er blot redet med på bølgen. Jeg har inderst inde altid følt modstand mod for megen kærlighed. Det hele må jo ikke ende i for meget føleri. I forhold til min baggrund i kristendommen så ved jeg egentlig ikke, hvor troende jeg er. Jeg er fx hunderæd for at overlade tømmerne i mit liv for meget til Gud. For hvad kommer der til at ske, hvis jeg gør det? Jeg har nok indtil nu kun involveret Gud i bagateller. Jeg har holdt det meste for mig selv. Det er måske derfor, at jeg så stærkt savner indre fred. Kunne du måske sige et par ord ind i min situation?

Mvh.
Hende, der er kørt træt

 

Kærlighed er et valg, vi foretager. Det er vores beslutning at se kærligheden som det eneste virkelige formål og den største værdi her i livet.
Kærlighed er et valg, vi foretager. Det er vores beslutning at se kærligheden som det eneste virkelige formål og den største værdi her i livet.

Kære du, der er kørt træt

Jeg vil gerne prøve at sige et par ord ind i din situation: Selvfølgelig er det godt at stole på sig selv. Selvfølgelig er det også godt at planlægge. Men du har nok gjort det i så ekstrem, perfektionistisk grad, at du har kørt dig selv ud over kanten. Du har stresset dig selv så meget, at du nu er brudt sammen. Derfor er det også godt, at du nu søger Guds ledelse. Vi kan nemlig aldrig fare vild, hvis vi overlader til Gud at lede os. Når nemlig vi overgiver ledelsen til Gud, overgiver vi os til ham, der ved, hvad han gør. Så behøver vi ikke selv at kontrollere begivenhederne ud i mindste detalje. Vi skal selvfølgelig også gøre noget. Vi skal ikke blot ligge på sofaen. Men vi skal altså også hvile, og mens vi hviler, overtager en kraft, der er langt større end os selv, jobbet, nemlig Guds kraft. Og Guds kraft gør det meget bedre, end vi selv kunne have gjort det.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Guds kraft er Helligånden, og det er Helligånden, der giver vores liv mening og retning. Vi skal lære at stole på, at den kraft, der kan holde stjernerne på plads, også kan klare omstændighederne omkring vore relativt små liv. Vi har som mennesker lært, at livet er for de stærke spillere. Vi tror, at vi hele tiden skal kæmpe, og under derfor ikke os selv hverken hvile eller ro. Men i Esajas bog kap. 30, vers 15 står der: ”Ved omvendelse og stilhed skal I frelses, i ro og tillid er jeres styrke.” Det handler altså om at få vores hektiske aktiviteter til at stilne af, inden vi bliver syge af det og i værste fald slår os selv ihjel. Fakta er, at vi bør overgive vores sag til Gud. Overgivelse til Gud er ikke svaghed eller tab; det er styrke. Din mand har sagt, at han opfatter dig som temmelig kærlighedsløs.

Det er også dit eget udsagn, at du føler dig temmelig kærlighedsløs, fordi ingen har nogensinde lært dig kærlighed. På grund af dette er det nok, at du føler modstand mod ”for megen” kærlighed.
Kærlighed er et valg, vi foretager. Det er vores beslutning at se kærligheden som det eneste virkelige formål og den største værdi her i livet. Dette skal vi, fordi Bibelen fortæller os, at Gud er kærlighed (1. Johannesbrev kap. 4, vers 8 og 16). Indtil vi træffer det valg, som hedder kærlighed, bliver vi ved med at stræbe efter resultater, som vi tror vil gøre os lykkelige. Men vi opdager, at det gør de ikke. Det er det, der er sket for dig. Søgen efter penge, magt eller anden verdslig tilfredsstillelse er en illusion, hvis vi tror, vi kan finde lykken der.

Denne søgen i den ydre verden efter kilden til vores lykke, det er i høj grad, hvad Bibelen kalder afguds-dyrkelse. Hvis derfor Gud er kilden til alt godt, så er kærligheden, vi modtager fra ham, kilden til alt godt. Derfor: sin kærlighed vil Gud hellere end gerne give dig. Men du skal bede ham om det. Han giver sin kærlighed til dig ved hjælp af Helligånden. Lader vi kærligheden, den indbyrdes kærlighed, have første prioritet i vores liv, så ved vi ikke altid på forhånd, hvad det indebærer. Men det behøver vi heller ikke at vide. Gud gør nemlig sin fantastisk del med vores liv, hvis vi søger hans kærlighed. Vores del er ved bøn at få del i den kærlighed, som ønsker at strømme til os fra Faderens hjerte. Vi har tillid til, at Gud ved, hvad han gør. Og det, fordi Gud ved, hvad der er bedst for os.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Med venlig hilsen
Orla Lindskov