Bøj os, så du kan bruge os, Herre

Kirsten Nielsen
Fynsgade 42, st. tv.
7200 Grindsted

Trofast er du, Herre, du almægtige Gud.
Du hører hvert menneskes suk. Du almægtige Herre vil os altid det bedste. Det bedste kan være en tung smerte.
Du ser hovmod og selviskhed. Du ser onde og nedgørende tanker om andre. Du ser den lunke tro.
Derfor Herre, almægtige, må du bøje os til afmagt. Helt ned hvor du ser, alt er fordærv, når vi arbejder i egen kraft. Der dybt nede kan du bruge os. For i magteløsheden, der kan vi intet selv.
Herre gør mig villig til at bøje mig helt ned, derned, hvor du kan bruge mig.
Så vil den fred, der overgår al forstand, fylde vore hjerter.
Så vil vi se, at alle ting samvirker til gode for dem, der elsker dig.
Dig tilhører magten i evighed.