Kaldet til et liv med mirakler?

s17_Komme_dit_rigeBill Johnsons bog Komme dit rige – en praktisk guide til et liv med mirakler er et passioneret indlæg i kampen for en ånds- og kraftfyldt kristenhed. Den råber på radikale efterfølgere af Kristus, som ikke er tilfredse med tingenes tilstand, men er hengivet til et overnaturligt gudsliv.

Der er ingen tvivl om, at Johnson er pinsemand. Hans fokus er så stærkt på Helligåndens betydning og det overnaturlige liv med Kristus, at det helt sikkert virker overvældende, hvis man ikke er karismatiker med stort K. Det er stærk kost, når han retter en skarp kritik mod ”ophørsteologien”, som vil reducere mirakler til fortidsbegivenheder eller undtagelsesvise manifestationer, og påstår, at det burde være normalt for kristenheden at opleve tegn, undere, mirakler og alt det, der i øvrigt følger med et liv i det overnaturlige. Paradokset træder tydeligt frem, når vi ser Jesu liv og den første menigheds praksis i kontrast til nutidens kristendomspraksis. Hvis 90 pct. af kirkens aktiviteter i dag kan gennemføres uafhængigt af Guds overnaturlige medvirken, var det omvendt i evangelierne, mener forfatteren. Problemet er selvforstærkende, for hvis vi ikke lever med det overnaturlige, vil vi gerne give vores virkelighed en forklaring – teologi – og når denne forklaring egner sig godt til at beskrive realiteterne, sætter den naturligvis alvorligt spørgsmålstegn ved det, som vil sprænge grænserne for denne virkelighed.
 

Budskab med efterklang

Komme dit rige vil sandsynligvis få lige så mange kritikere som positive anbefalinger, fordi budskabet er så radikalt. Som med andre skarpt skårne budskaber efterlader det læseren med udfordringen: hvis dette er rigtigt, må det have en betydning for mit liv. Hvis det er sandt, at vi skal forvente at se mirakler, tegn og undere i vores hverdag – så er der et stort uopfyldt potentiale. Hvis den vej, som forfatteren anviser, er rigtig, har det betydning for alle vore prioriteringer – åndelige som verdslige. Hvis salvelsen og Helligåndens virke er så altafgørende for menighedens mulighed for at være Guds hænder og fødder i verden, så kan vi ikke være bekendt at praktisere en ringere kristendom – uanset hvor respektabel den måtte virke på os selv og omgivelserne.

Måske lidt for meget af det gode

Mens jeg bliver grebet af forfatterens ønske om vækkelse og opflamning af kirkens ånd og funktion, som lys og salt i verden, sidder jeg samtidig tilbage med en lidt underlig fornemmelse af uligevægt. Jeg bliver lettere skeptisk, når en præst fx erklærer, at alle andres fortolkning af en lignelse er fejlagtig, fordi det ikke passer til hans dagsorden (s.178). Som i Grib himlens initiativer, som jeg tidligere har anmeldt, er det mest en overbetoning af nogle sandheder på bekostning af andre, men det er stadig problematisk. Et skarpt budskab, med stærk relevans og af stor nødvendighed for kristenheden må nogle gange sættes lidt på spidsen for at vække læseren til refleksion, men det kan også blive lidt for meget af det gode.

Bill Johnson: Komme dit rige • 332 sider • 199 kr. • Scandinavia