Kristne værdier giver ”Det gode liv”

s12_Jens Ove Kjeldsen 02_Download til pressebrug RGB_3272Af Jens Ove Kjeldsen
Folketingskandidat for KD

Psykiske problemer og stress er folkesygdomme i stærk stigning.

Det presser sundhedsudgifterne i vejret. Regioner og kommuner kan ikke holde deres budgetter og udmelder gentagne gange nye barske spareplaner, som rammer de varme hænder og de svage grupper. Statens institut for folkesundhed anslår nu, at 7-800.000 danskere i løbet af et år har psykiske problemer i større eller mindre grad.
Lægerne ordinerer flere og flere piller til stigende priser. Psykologernes medicin har hidtil været, at patienter med psykiske problemer skal se ind i sig selv og analysere tanker og følelsesliv for at bearbejde deres problemer og få det bedre. Men det har ikke givet de ønskede resultater.
Selvfokus og egoisme. Det må være ret indlysende, at tidens store selvfokusering fremmer en egoistisk tankegang, som kan have mange dårlige følger både for den pågældende og for omgivelserne.
Den kan fremme en mobbekultur blandt både børn og voksne, og den kan fremme en beslutning om fx at få foretaget en abort eller at lade sig skille. Det tager livet eller gør livet dårligt for den, det rammer. Og det medfører ofte samvittighedskvaler og psykiske problemer hos den ansvarlige.
Ny international forskning viser nu, at jo mere tid vi bruger på bekymringer og selvfokus, jo flere symptomer i form af stress, angst og depression får vi. Den store selvoptagethed dræner os for energi og underminerer vores selvværd. Også danske psykologer med professor Svend Brinkmann, Aalborg, i spidsen advarer nu mod tidens tendens til selvfokus.
Derimod virker et fokus på kristne værdier – som medmenneskelig omsorg og næstekærlighed – lige modsat. Livet bliver meningsfuldt af at gøre godt mod andre. Mindreværdsfølelser forsvinder, og livet føles godt.
Derfor er der brug for langt større fokus på de kristne værdier i vort samfund, både blandt politikere, psykologer og undervisere. Det vil kunne hjælpe langt flere mennesker til at opleve ”Det gode liv”.
Tillægsgevinst: Samfundet vil i tilgift spare store beløb, alene på grund af færre psykisk syge og færre skilsmisser. Penge som i stedet kan bruges til at undgå spareplaner – og dermed fastholde de varme hænder og gode vilkår for de svage grupper.