Udfordringen som valgavis for KD – nej tak!

Per Bork Jakobsen
Hedager 49
2670 Greve

Udfordringen var under valgkampen nærmest omdannet til Kristendemokraternes valgavis. Men hvordan kan et så lille og marginaliseret parti få så meget spalteplads? Mange kristne stemmer ikke på partiet, og en del kristne stiller op for andre partier.
Kristendemokraterne ligger, som de selv har redt. Tidligere formand Marianne Karlsmose proklamerede for en del år siden, at navneforandringen fra Kristelig Folkeparti til Kristendemokraterne ikke betød, at politikken blev ændret. Men som tidligere ansat i partiet vidste jeg, at en del unge ønskede at bevæge partiet i en retning inspireret af kris-
tendemokraterne ude i Europa. Samtidig var en del af de unge ikke modstandere af fri abort. Og en ophævelse af abortmodstanden kunne måske give et højere stemmetal.
Og ganske rigtigt: Få år senere blev abortmodstanden neddroslet, og man forsøgte at give Tove Videbæk mundkurv på.
Dermed blev partiets skæbne beseglet. Resultatet er en efterhånden permanent plads uden for Folketinget og den politiske indflydelse.
Partiet mangler oplagt et talerør. Men Udfordringen er ikke partiets avis.
Udfordringen er en kristen ugeavis, som burde give en alsidig og afbalanceret orientering om kristne emner og nyheder.

SVAR:
Dette læserbrev giver mig mulighed for at forklare Udfordringens dækning i forbindelse valget.
Det er vigtigt at skelne mellem annoncer og redaktionelt stof.
1. Annoncer: I uge 24 bragte vi et 4 siders indlæg, som var en valgavis for KD. Dette var – som nævnt i avisen – et betalt indlæg fra KD. Det fremgik tydeligt, men det prægede naturligvis avisen. Andre partier kunne have købt annonceplads på samme måde. Et par politikere fra de Konservative købte således også annoncer, ligesom flere af KDs kandidater selv annoncerede. Vi har ikke afvist en eneste annonce.
2. Redaktioenlt stof: Vores mål var at fortælle om bekendende kristne politikere og om politiske emner, som havde interesse for kristne læsere. Desværre er der ikke så mange politikere, som tydeligt markerer deres kristne tro. Det gør de fleste af KDs politikere, derimod, ligesom fx landsformand Grenov bragte en lang række etisk-kristne emner på bane. Så længe der opstiller et parti, som decideret har kristne værdier på programmet, så er det helt naturligt journalistisk at fokusere mest på dette parti. Simpelthen fordi nyhedskriterierne taler for det.
3. Læserbreve: Vi har bragt alle tilsendte læserbreve i løbet af valgkampen. At flere af disse – næsten alle – handlede om KD skyldes altså ikke en udvælgelse fra vores side, men så stor en del af læserne var tilhængere af KD. Hvad de enkelte skrev i brevene er deres egen sag.
4. Min personlige involvering: Endelig antyder læserskribenten, at min personlige opstilling som kandidat for KD har haft indflydelse. Dette kan næppe undgås. Vi tog forholdsregler ved, at andre medarbejdere behandlede nyheder. Og jeg sørgede selv for, at der – for forskellighedens skyld – blev bragt indlæg med politikere i andre partier – fx med en kandidat for Liberal Alliance.
I øvrigt kan jeg oplyse, at jeg efter valget har nedlagt alle mine tillidsposter i KD.
Henri Nissen
Ansv. redaktør