Syriens flygtningebørn har desperat brug for skolegang nu

Skolegang giver håb til børn og forældre. Skolegang sikrer også, at kristne kan blive i Syrien og genopbygge landet, når borgerkrigen er slut. Foto: Dansk Europamission.
Skolegang giver håb til børn og forældre. Skolegang sikrer også, at kristne kan blive i Syrien og genopbygge landet, når borgerkrigen er slut. Foto: Dansk Europamission.

Mange kristne i Syrien er veluddannede, og de vil forlade landet, hvis deres børn ikke kan komme i skole, siger Dansk Europamission.

Af Samuel Nymann Eriksen, kommunikations- og projektchef

Forældre i Syrien ser med stigende håbløshed på, at deres børn ikke kan få skolegang. De ønsker – som alle andre forældre – at deres børn skal have gode fremtidsmuligheder. Derfor har Dansk Europamission i Aleppo i Syrien igangsat et projekt, som skal sikre børns skolegang.

Siden borgerkrigens begyndelse i 2011 er skolesystemet i landet begyndt at bryde sammen.De kristne i Syrien er traditionelt veluddannede og sætter pris på uddannelse. Manglende skolegang er en hovedårsag til, at de netop nu forlader Syrien og flygter til Vesten. Ved at sikre skolegang til deres børn kan vi bremse den udvandring af kristne, der netop nu finder sted – og sikre, at de kristne kan være med til at genopbygge Syrien, når borgerkrigen engang er slut.

Skolesystemet er brudt sammen

Skolelærerne i de kurdiske områder, hvor mange kristne er flygtet til, har måske ikke fået løn i et år, og de underviser derfor ikke. De bruger i stedet deres tid på at tjene penge til deres familier på anden vis.
Uddannelse er særlig vigtig for det kristne mindretal, som før borgerkrigens udbrud var en del af intelligens-eliten i Syrien og prægede det syriske samfund.
Før borgerkrigen var flertallet af de kristne ikke fattige, men hørte til den øvre middelklasse i Syrien. På grund af borgerkrigen er de kristne nu blevet fattige, og deres opsparing er ved at være brugt.

Årsag til flugt

I september begynder det nye skoleår 2015/2016. Hvis forældrene ved, at deres børn kan få skolegang til næste skoleår, er sandsynligheden for, at de bliver i landet langt større, end hvis deres børn ikke får skolegang.
Hvis børnene derimod ikke får skolegang, vil mange forældre forlade Syrien, for manges vedkommende måske for altid.

Sekulære muslimer ønsker, at kristne skal blive

De sekulære og fornuftigt tænkende muslimer siger, at der er brug for de veluddannede kristne i Syrien. Der er brug for, at de bliver og hjælper med at genopbygge landet efter borgerkrigen. Ellers vil landet, inspireret af sharia, forfalde til at være et åndeligt mørkt og primitivt sted.

IS gør Syrien primitivt

Fordi de kristne traditionelt er veluddannede, er der brug for dem i Syrien, så de kan præge samfundet i positiv retning.
Med de islamistiske oprørsgrupper Al Nusras og Islamisk Stats indførelse af sharia er store dele af Syrien ved at udvikle sig til et primitivt samfund. I de områder som Al Nusra og Islamisk Stat kontrollerer, undertrykkes kvinder på det groveste.
I Islamisk Stat bliver alle ikke-sunnimuslimer dræbt, hvis de ikke konverterer til sunni-islam. Eneste alternativ hertil er at betale en høj skat i guld. Enkelte ældre og handicappede kristne lever i Islamisk Stat, fordi de ikke kan flygte, og de må bruge deres opsparing på at betale en høj skat i guld – så de ikke bliver dræbt.
De veluddannede, uanset om de er kristne eller muslimer, flygter fra disse områder. Det er afgørende, at vi sikrer, at de kristne kan blive og få skolegang. De veluddannede forældre sætter nemlig stor pris på, at deres børn får skolegang og uddannelse.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Brug for skolegang nu

I vort projekt får børn skolegang i de områder i Syrien, der ikke er kontrolleret af Islamisk Stat – det vil sige byer, hvor der bor ikke-sunnimuslimske mindretal, såsom kristne og kurdere.
Byerne Afrin, Rajo, Malkia, Hasakah og Qamishle er enten helt eller delvist kurdisk kontrolleret. Her får ikke kun kristne flygtningebørn, men også børn med kurdisk baggrund skolegang. Det gælder også de sekulære sunni-muslimer, som er flygtet fra IS. I Aleppo, som stadig er under Assads styre, kan børn endnu få skolegang. I vort projekt vil unge kristne i Aleppo få hjælp til at gennemføre en videregående uddannelse.
Lige nu er timingen helt rigtig for dette projekt. Håbløsheden tager til og forældrene skal beslutte sig, før det nye skoleår starter, om de vil blive i Syrien endnu et år.

Vidnesbyrd

Akeem* er 10 år, og hans søster Akila* er 8 år. Deres forældre er blevet i Syrien, så de kan være et lys i den mørke tid, Syrien gennemgår. De tjener i kirken og hjælper i nødhjælpsprojektet, hvor kristne såvel som mennesker med ikke-kristen baggrund får nødhjælp.
Deres far, Rafiq*, siger, at Gud har en fremtid for landet. Han oplever, at mange mennesker er åbne for evangeliet.
Det, at deres børn kan få skolegang, betyder, at de kan blive i landet. Hvis deres børn ikke fik skolegang, ville de overveje at flygte – ikke fordi de har mistet deres håb for Syrien, men fordi de ikke ville kunne se en fremtid for deres børn.
Pigen Samara* er 17 år gammel. Hun er kurder, og hun og hendes familie er konverteret til den kristne tro. Hun er en klog pige og ønsker at læse til læge, men hun mangler et år i gymnasiet.
Hendes familie er fattig, men de er stolte af Samara. Men hvis hun ikke får hjælp til at afslutte gymnasiet, er der risiko for, at hun må opgive drømmen om at blive læge.
I yderste konsekvens må hun måske flygte til udlandet for at tjene penge, som hun kan sende hjem til familien.
Får Samara mulighed for at fuldføre gymnasiet, vil det give fremtidshåb til familien. Og skolegang og uddannelse til børn i familier, der er konverteret til den kristne tro, vil på en meget praktisk måde styrke disse nye kristne – så de har bedre muligheder for at bidrage til det syriske samfund.
Vi i Danmark kan sikre skolegang til de syriske børn – og dermed bremse den udvandring af kristne der netop nu finder sted.
Det koster kun 438 kr. at sikre at et barn i Syrien får skolegang eller at et ungt menneske får uddannelse.
Ved at børnene får skolegang, kan vi sikre at de kristne fortsat kan blive i Syrien og præge samfundet i en positiv retning.

* Af sikkerhedshensyn er der brugt dæknavne.


Artiklen fortsætter efter annoncen: