Bøn for de døde er bibelsk

Pastor Benny Blumensaat,
Kirkegade 58,
6700 Esbjerg

I Udfordringen d. 17. september har Jørn Nielsen et indlæg imod Iben Thranholms klumme med opfordring til at bede for afdøde. Jørn Nielsen mener ikke, det er bibelsk og kalder det skamløst at bringe denne gamle kristne sandhed til torvs.
Skamløst er det, at protestantismen – som udgør et mindretal i forhold til de ca. 1,2 millioner katolske kristne og mere end 800 millioner ortodokse, der forstår vigtigheden af at bede for de afdøde – ikke kan rumme denne sandhed, da den jo stammer fra Jesu tid og videregivet af apostelkirkens børn.
Skamløst, da protestantismen lader milliarder af sjæle i skærsilden i stikken ved ikke at bede for dem. Forbøn for de afdøde er bevidnet i Det Gamle Testamente i 2. årh. før Kristus af Juda Makkabæer, der indsamler penge blandt sine soldater for at der kunne frembæres et syndoffer eller sonoffer i templet i Jerusalem for deres døde kammerater, så de kunne blive befriet fra deres synd; thi hvis han ikke havde ventet, at de faldne skulle opstå havde det jo været overflødigt at bede for de afdøde. (2. Makk.12,43-46).
Jesu ord om, at den der taler mod Menneskesønnen vil blive tilgivet, men at den der taler mod Helligånden ikke vil blive tilgivet, hverken i denne verden eller den kommende (Matt 12,32), antyder også, at der endnu efter døden kan finde tilgivelse sted.
(Forkortet, red)