Damaskus skal lægges øde…

Damascus pinned on a map of AsiaVerner B. Andersen, Silkeborg

Er det nu, profetudsagnet om Damaskus i Esajas 17.1 går i opfyldelse? Damaskus skal udslettes som by og blive en ruinhob (billeligt talt). Profeten Jeremias har et helt afsnit i Jer. 49.23 -27 om Damaskus.
Det er en grusom profeti, som meget minder om det, vi ser i dag, hvor de faldne ligger i gaderne i Syriens byer, og det i tusindvis.
Som bibeltro kristen vil jeg gerne stille spørgsmålet: Hvad er det, vi ser for vore øjne i dag? Og som afføder en tusindtallig skare, ja millioner af flygtninger, som banker på vore døre i disse dage?
Er det måske veernes begyndelse, til det store opgør i Mellemøsten? Når vi ser stormagterne opruste dér og – os selv incl. – blande sig i islams religionskrig. Det er en krig, hvor menneskeliv ikke regnes for noget, blot det kan tjene profetens sag. Islams ånd er grusom og forførende.
Vore politikere i Vesten er mildest talt rådvilde, og aner ikke hvad de skal gøre. Tænk, hvis dette bare er begyndelsen! Hvad er løsningen?
Et sted her i Jylland var der over hundrede syriske flygtninge samlet, på kursus i at lære om danskhed m.m. På det kursus fik de også forkyndt evangeliet om Jesus, da det jo er et kristent land, de er kommet til. På opfordringen til at vælge Jesus Kristus var det næsten halvdelen, der sagde ja til ham. Det er redningen, for både flygtninge og danskere.
Krig er frygtelig og kan ikke vindes med flere bomber, men et nyt liv med Jesus som Herre, det må være vejen frem, også i dag.
Så der er håb for fremtiden, trods krigslarm og rygter om krig.