Ørenlyd, tak

Henrik Ertner Rasmussen
Generalsekretær
Dansk Europamission

Tak til redaktør Henri Nissen for en både humoristisk og dog alvorlig påmindelse om, at det måske ikke er antallet af decibel i lovsangen, der afgør, om Gud hører lovsangen. Når man må holde sig for ørerne for at kunne holde ud at være i kirkerummet under lovsangen, er der grund til at råbe vagt i gevær – hvis man ellers kan få ørenlyd.
Jeg kan her ikke lade være at tænke på, at kristne under forfølgelser ofte har måttet hviske deres lovsange for ikke at vække myndighedernes opmærksomhed – men lovsynges skal der.
Og sjovt nok tror jeg, at Gud hører lovsangen nøjagtig lige godt, om der er elektronisk forstærkning på, eller om den nærmest bliver hvisket.
Om mig selv ved jeg, at jeg helt sikkert vil høre den bedre i den hviskede version, fordi jeg er tvunget til at spidse øren for at høre, hvad der bliver sunget. Og så bliver det mere opbyggeligt, end hvis jeg må holde mig for ørerne og ikke rigtig hører teksten pga. en dunkende bas og hvinende diskanttoner fra sopransax’en eller lead-guitaren.