Vi kan ikke have tillid til fremtidens politikere, når det gælder EU

DanmarVium, Jørgen Vium Olesen-2014k stemte nej til Maastricht-traktaten den 2. juni 1992.

Katastrofe: Politikerne og det danske folk så forskelligt på EU, herunder Maastricht-traktaten.  (Det er vist ikke gået op for politikerne endnu?) Hvorefter de danske politikere, som ikke respekterede danskernes nej til Maastricht-traktaten, opfandt det, de kaldte det ”Nationale” kompromis, og derefter fik indføjet 4 forbehold over for EU, som Danmark så skulle holde sig uden for, hvis man ved et omvalg, fik godkendt Maastricht traktaten:

  1. Unionsborgerskab
  2. Fælles EU-valuta (Danmark stemte heldigvis nej til Euroen den i Sep. 2000)
  3. Forsvaret
  4. Retsligt forbehold

Omvalget blev et ja til Maastricht-traktaten, på grund af indførelsen af de 4 forbehold!

 

Nu vil et flertal af politikerne (som jo ved, hvad der er bedst for danskerne) igen have danskerne til at stemme om at fjerne et af de fire forbehold, som jo blev opfundet for at få danskerne til at stemme ja til Maastricht-traktaten, og som blev vedtaget ved en ny folkeafstemning den 18. maj 1993.

Men kan man fjerne et af disse forbehold, som jo overbeviste danskerne om at, nu med disse forbehold, kunne man godt sige ja til Maastricht-traktaten, uden man så igen skal stemme om Maastricht-traktaten? Nej det kan man ikke, hvis man er en ægte demokrat, der blot har en lille bitte respekt for demokratiet og folkets afgørelse. Der har altid været en stor afstand imellem det danske folk og de danske politikere, når det gælder EF og senere EU.

 

Ved den første afstemning om Danmarks indtræden i EF i oktober 1972, fik danskerne meget klart at vide, af de dengang ledende danske politikere at,  ”der aldrig ville blive tale om nogen form for politisk union” – ”Unionen er død”, som det så smart hed, fra Poul Schlüter.


Artiklen fortsætter efter annoncen: 

EF, det Europæiske Fællesmarked var udelukkende et samarbejde om fælles handelsregler og nedbrydning af toldmure mellem de Europæiske lande. Der var absolut ikke tale om en politisk union. Hvad kalder man sådanne politiske udtalelser? Er det bevidst forførelse, eller blot en mindre  fejl, i tiltro til sine egne evner som ”profet”. Man fik danskerne til at stemme ja på et falsk grundlag!

 


Artiklen fortsætter efter annoncen:Få år efter blev EF til EU og til en politisk Union. De politikere der dengang bedyrede at Unionen er død, er uden for indflydelse i dag.  Selvom de stadigt havde haft indflydelse, havde de intet, eller meget lidt at skulle have sagt over for nationer, der er langt større end os.

 

EU er en synkende skude! Sammenholdet er lige så stærkt som sammenholdet imellem ler og jern. England skal have en folkeafstemning om dets fremtidige status i EU, og her vil et nej til mere EU, til det politiske EU,  med stor sandsynlighed blive resultatet.

 


Artiklen fortsætter efter annoncen:Folkevandringen til Europa har vi kun set en ganske lille begyndelse på. Det vil blive meget værre, hvis ikke Europa, som Australien, kan finde ud af at stoppe denne folkevandring og dermed islamisering af Europa og Danmark.

 

Her vil nogle danske politikere uden tvivl bedyre, at ophævelsen af det danske Rets forbehold ikke vil betyde noget, når det gælder asyl, indvandring, dansk suverænitet, og dansk ret til selv at bestemme hvem vi giver statsborgerskab osv. osv

 

Europa vil komme til at stå over for uhyggeligt store problemer i fremtiden. Islam vil kæmpe for at islamisere og dominere Europa med alle midler, og de Europæiske politikere er utroligt naive, når det gælder Islam.  EU’s udenrigsminister, Federica Mogherini udtalte for nogle dage siden: ”Islam hører hjemme i Europa”. Hun tror tilsyneladende, at Islam vil dele magten med andre?  Det er aldrig før sket i historien. Muslimerne vil blive ved med deres terror og undergravende virksomhed, indtil de har magten og kan dominere alle anderledes troende. Så fri os fra Islam og fri os fra et Europa, som i sin stolthed tror, at de kan ændre Islam.

 

Lad os holde fast på vores ret til selv at bestemme. Overlad det ikke til danske politikere i fremtiden, for de vil følge deres egne politiske overbevisninger, selvom den går på tværs af danskernes holdninger. Vi ved ikke, hvad vi vil blive tvunget til af EU i fremtiden. Derfor stem nej til ophævelsen af det danske rets forbehold.

 

Jørgen Vium Olesen.

Strandholms alle 50A,

2650 Hvidovre.