Flere mødre, tak!

s15_Mor_er_den_bedste_i_verdenBiologen Niels Arbøl udgav i 2013 bogen Det moderløse samfund (anm. i uge 38/2013 under overskriften Flere børn, tak!). Nu har han udgivet en mere populær fremstilling af samme i bogen Mor er den bedste i verden.

Kvinders tilsidesættelse af deres natur og identitet som mødre har alvorlige konsekvenser for såvel kvinderne selv som de børn, der har fuldtidsudearbejdende forældre – og for samfundet, mener Arbøl, og det argumenterer han – for så vidt overbevisende nok – for på bogens 400 sider.
At kvinder i så høj grad vælger karriere og udearbejde fremfor familie og hjemmearbejde begrunder han med, at den vestlige kultur er blevet præget af ”en sanseløs og uhæmmet forbrugerisme og selvoptagethed”. Man lades overhovedet ikke i tvivl om forfatterens holdning til spørgsmålet om kvindens vigtigste rolle, som når han fx skriver, at det er ”naturstridigt ikke at ville have børn”, eller når han med et mindre heldigt ordvalg anfører, at hun er ”programmeret” til det. Måske havde det gjort bogen mere ”spiselig” med en lidt mere nuanceret fremstilling og en lidt større imødekommenhed over for den – for nogle: fortvivlende – samfundsskabte situation, som mange kvinder (og dermed også ganske mange familier) er bragt i. Kun en ”revolution” nedefra kan ændre på det. ”Mor er den bedste i verden” gør det ikke. Men det skal ikke afholde nogen fra at læse bogen; der er sprængstof i den og afsæt til at gå op imod de ægteskabs- og kernefamilienedbrydende tendenser, som ikke gør det lettere at være mor.

Niels Arbøl: Mor er den bedste i verden – Hvorfor vil kvinder så ikke længere være mødre?
410 sider • 198 kr. • Queenswood