Byernes forbedere mødtes i Næstved

I de farvede kommuner er der nu en aktiv bedegruppe.
I de farvede kommuner er der nu en aktiv bedegruppe.

Forbederne vil gennem forbøn for kommunerne gøde jorden for forandring af Danmark.

Lørdag den 28. november holdt Bedehus Danmark endnu et “Bøn-for-Byerne-seminar”. Denne gang var det i Birkebjergkirken i Næstved. Her var 48 deltagere, især fra byer på Midt- og Vestsjælland, men også enkelte fra Københavns og Sydjyllands områder.

Formålet med disse samlinger er at inspirere til og at styrke den forbøns-indsats, som er igang i Danmarks byer. Forbederne beder for kirken og samfundets mange områder af indflydelse.
– Det er en profetisk forberedelse. Gennem forbøn beredes vejen og gødes jorden for kirkens og samfundets forvandling gennem forkyndelse og mægtige gerninger, forklarer Rakel Christiansen fra Bedehus.dk.
Anette Holt Larsen kom med et udfordrende og profetisk budskab om en generation “Benjaminer”. Det betyder ”højre hånds søn”, og dermed mente hun en generation af kristne, som sættes i stand til at høre og se det, der sker i Himlen, for at det, som er Guds vilje, også må ske på jorden.
I tråd med dette gav Peter Tinggaard et budskab om, at Guds intention for os, der er “skabt i Guds billede,” er, at vi også er skabt “svage” – skabt til at leve i afhængighed af Gud, lænet op ad ham, ud fra en hvile i ham; og til at leve i afhængighed af andre. Altsammen for at kunne klare den opgave, han har givet de troende på jorden.
Ringsted Frikirke fortalte om deres erfaringer med ”Bøn for byen” – og hvad de havde lært om nødvendigheden af at gøde jorden i forbøn – før de som kirke kan række ud i byen.
Der blev efterfølgende særligt bedt for Næstved by, som denne gang var værts-by. Her var der gjort et godt forarbejde med information om byen.
Bedehus Danmarks næste udrustende samling er den årlige Bedeuge, som holdes på Kolding Internationale Højskole fra 18.-22. januar 2016. Her er det nødvendigt med tilmelding.