”Bibliotekarin” på Menigheds- fakultetet fylder 60 år

s2_Karin takketale 25 års-jubilæum 2011Bibliotekar på Menighedsfakultetet, Karin Christensen, fylder 60 år torsdag den 17. december, hvilket fejres på dagen med en reception kl.15-16.

Fødselaren, som går under navnet ’Bibliotekarin’, har i 29 år været leder af Menighedsfakultetets omfattende bibliotek.
Hun brænder for at give de studerende optimale studievilkår og stod i 2006 i spidsen for en større fysisk omstrukturering af biblioteket. Resultatet blev et mere åbent og attraktivt studiemiljø med adskillige pladser til gruppearbejde.
Ud over de typiske biblioteksopgaver til det fysiske bibliotek med dets over 30.000 bøger og tidsskrifter, gør Karin desuden en lang række ressourcer tilgængelige for offentligheden gennem blandt andet det virtuelle bibliotek på Menighedsfakultetets hjemmeside.
En anselig samling af lyd- og videooptagelser fra diverse kurser og foredragsaftener gennem Menighedsfakultetets 48 årige historie vidner både om en meget stor arbejdsindsats i årtier, men også om Karins syn for at stille ressourcer til rådighed for offentligheden.

Flere biblioteker i ét

En større arbejdsopgave de seneste år har været indlemmelsen af Dialogcentrets, Danmissions, Israelsmissionens, og Selskab for Bibelsk Arkæologis biblioteker.
Dertil kommer den lavpraktiske og løbende håndtering af de snesevis af bogkasser med overskudsbøger fra pastor emeriti, der rykker fra præstegårdene og ikke længere har plads til deres samlinger af fagbøger.
Hovedparten af disse sælges i brugtbogsbixen eller på særlige bogauktioner, som genererer penge til indkøb af nye bøger. Dermed gør Karin sit til at få pengene til at slå bedst muligt til i et stramt biblioteksbudget.

Fuld fart fremad

De karakteristiske store bunker bøger på og omkring hendes skrivebord på bibliotekskontoret vidner om, at Karin til stadighed har rigeligt at rive i, hvilket dog ikke slår hende ud. Karins karakteristiske fulde firspring i forceringen af trapperne på Menighedsfakultetet vidner trods de tre snese år på bagen om et uudslukkeligt engagement i et arbejde, som snart har stået på i halvdelen af hendes liv.
MF+Bodil.