Viva vil få danske unge til at tænke på udsatte børn

Youth Advocates på Filippinerne i kampagne mod seksuelt misbrug og trafficking af børn. Som netværk når de langt omkring.
Youth Advocates på Filippinerne i kampagne mod seksuelt misbrug og trafficking af børn. Som netværk når de langt omkring.

Viva Danmark sætter de næste to uger fokus på de 200.000 filippinske børn, der hvert år bliver udsat for seksuelt misbrug. Danske unge skal forstå vigtigheden af at udbrede viden om børns rettigheder.

I denne måned sætter børneorganisationen Viva fokus på de 200.000 børn, der hvert år bliver udsat for seksuelt misbrug på Filippinerne.

Viva har lige nu besøg fra Filippinerne og skal sammen med de to gæster rundt og holde foredrag på efterskoler og gymnasier.

Besøg fra Filippinerne

Som en del af kampagnen ’Barn i Filippinerne’ har Viva besøg af Fe Foronda og Jemmalyn Esquillo fra Filippinerne. De arbejder begge med udsatte børn og unge i det kirkelige netværk Philippine Children’s Ministries Network (PCMN). Sammen med de to besøgende skal Viva i to uger turnere rundt på en række gymnasier og efterskoler i Århus og omegn for at sætte fokus på børn og unges forhold på Filippinere og specielt problemet omkring seksuelt misbrug af børn.

Seksuelt misbrug af børn

Seksuelt misbrug af børn er et stort og voksende problem på Filippinerne, hvor mere end 200.000 børn hvert år bliver udsat for misbrug. Kampagnen ’Barn i Filippinerne’ sætter fokus på netop børns rettighed til beskyttelse mod disse overgreb. Siden Børnekonventionen blev underskrevet i 1990, er der sket en stor udvikling i omfanget af lovgivning og programmer, som har til formål at beskytte og håndhæve børns rettigheder.
Sheila M. Carreon fra Red Barnet, Filippinerne, forklarer dog:
– Det er love, men implementeringen er stadig en udfordring.
Derfor har Viva og PCMN i samarbejde etableret projektet ”Youth for Safety”, der via oplysning og kapacitetsopbygning af de lokale myndigheder skal bidrage til at forebygge seksuelt misbrug af børn og forbedre hjælpen til de børn, der har været udsat for misbrug. Det handler, blandt andet, om at sikre, at børnenes sager behandles, at de tilbydes hjælp fra psykologer, og i nogle tilfælde: at børnene fjernes fra hjemmet.

Horsens Statsskole har gruppearbejde efter oplæg fra gæsterne.
Horsens Statsskole har gruppearbejde efter oplæg fra gæsterne.
Oplysning via det kirkelige netværk

Projektet Youth for Safety bliver omdrejningspunktet i oplæggene på de danske skoler. Igennem projektet trænes og mobiliseres en gruppe filippinske unge til at være Youth Advocates. Som Youth Advocates er de unge med til at føre oplysningskampagner, de underviser andre børn og unge i deres egne rettigheder samt i, hvordan de beskytter sig selv mod misbrug.
De unge filippinere, der trænes til at blive Youth Advocates, kommer fra PCMN’s forskellige medlemsorganisationer eller kirker, der alle arbejder for udsatte børn og unge. Efter deres træning tager de unge ud til hver deres menighed, organisation eller lokalområde, hvor de er med til at udbrede viden om børns rettigheder.
– En af vores udfordringer er, at befolkningen på landet ved meget lidt om børns rettigheder, men via netværket og dets kirker er det nemmere for os at nå landbefolkningen, siger Aurelia T. Babao, Mentor ’Youth for Safety’.
Via netværket er PCMN altså i stand til at nå ud til rigtig mange børn og unge.

Inspiration til danske unge

Under foredragsturnéen på de danske skoler vil eleverne blive præsentereret for de unge filippinere og deres brændende engagement for børn og deres rettigheder. Eleverne vil bl.a. møde Youth Advocate John Gabriel. John Gabriel har selv boet på gaden, men da han håndhævede sin rettighed til skolegang, har han nu en uddannelse og et job.
– For mig er det en ære at være Youth Advocate, fordi jeg har mulighed for at sprede og dele de tanker, jeg har om unges frihed og rettigheder, siger John Gabriel.
Det er historier som John Gabriels, der skal være med til at inspirere de danske elever. Igennem den interaktive dokumentar ”The Slum Challenge” skal eleverne prøve at leve som barn i Filippinerne, hvor de sættes overfor forskellige dilemmaer og skal reflektere over betydningen af deres valg og børns rettigheder.
Eleverne skal også lave små videoer, hvor de giver deres eget bud på, hvorfor børns rettigheder er væsentlige at snakke om.
Kathrine Lund Jacobsen
Oplysningskoordinator, Viva

Viva Danmark er en international kirkelig og humanitær børneorganisation, hvis mål er at forbedre børn og unges vilkår.
På Filippinerne samarbejder Viva Danmark med Philippine Children’s Ministries Network (PCMN) om projektet ’Youth for Safety’, der har til formål at forebygge seksuelt misbrug af børn og forbedre adgangen til hjælp for de børn, der er blevet udsat for overgreb.
Læs mere på www.viva.dk


Artiklen fortsætter efter annoncen: