Det uforløste EU

Jørn Nielsen,
H.C. Lumbyes Vej 159A,
4700 Næstved.

I de opslidende flygtninge-debatter savnes det forløsende svar, og jeg tænker uvlkårligt på replikken hos Hamlet: ”Words, words, words!” som engang i Grosserer-Societetet blev citeret af C.F. Tietgen og fejlagtigt af en modstander opfattet som ”Vås, vås, vås!”

Ordekvilibrister udbasunerer meget patetisk vås. Ikke nedladende, men nøgternt konstaterer jeg dette midt i EU-afmagten. Det lidt frivole indtryk, man får af EU-lederne på TV-skærmen med smil, kys og kram, får mig til at spørge: Hvor alvorligt tynger nøden mon, når de fx smovser sig ved veldækkede borde som noget, de dog kan enes om? Christiansborg er samme surdej, hvor der skamløst stemmes for en klækkelig lønforhøjelse – en hån mod almuen, som hele tiden bedes holde igen.

Kommer forløsningen? Formentlig ja. Belgiens Paul-Henri Spaak kom med denne skræmme-profeti for over 60 år siden: ”Verden i sin nuværende stilling behøver en supermand til at løse dens mange problemer. Ingen véd, hvem han er, eller hvorfra han kommer, men een ting er sikkert – han vil komme, for vi venter på ham!”

Denne ”supermand” bliver ikke nogen Messias, men tværtimod en anti-Messias, som vi aner konturerne af, fx i Johs. Åb. kapitel 13, hvilket dog ikke skræmmer Kristus-troende med et langt bedre og sikrere håb.