Hvad betyder det at bygge på Guds løfter?

Der blev sagt, at Guds ord er den eneste klippe at stå på her i livet. Der blev også sagt, at Guds ord er en kraft, som helbreder både fysisk og psykisk sygdom.
Der blev sagt, at Guds ord er den eneste klippe at stå på her i livet. Der blev også sagt, at Guds ord er en kraft, som helbreder både fysisk og psykisk sygdom.

Kære Orla Lindskov.
Jeg var for nogle uger siden til et møde, hvor der bl.a. i talen blev sagt, at man ikke skal bygge sit liv på andet end Guds ord og Guds løfter, som man finder dem i Bibelen.
Der blev også sagt, at man heller ikke skulle bygge sit liv på menneskelige følelser, tanker, ideer, planer, glæder osv., i hvert fald ikke alene.
Der blev sagt, at Guds ord er den eneste klippe at stå på her i livet. Desuden, og det er her, jeg har brug for en uddybning fra dig; der blev sagt, at Guds ord er en kraft, som helbreder både fysisk og psykisk sygdom. Det forstår jeg ikke rigtigt, så det er her, jeg har brug for en uddybning fra dig. Jeg er nemlig fysisk syg og har det derfor heller ikke godt psykisk. Men sådan er det vel bare.
Helt ærligt, selv om jeg betragter mig selv som en kristen, har jeg ind imellem svært ved at tro, at der i det hele taget er en Gud til. Jeg tvivler meget. Jeg kan bedst tro på det, jeg kan se med mine øjne. Men sådan er der vel mange, der har det.
Men som allerede nævnt, jeg vil sætte stor pris på en uddybning fra dig.
Mvh.
”Karen.”

Svar:

Vi skal stole på Guds løfter til os

Vi skal stole på Guds løfter som vi finder i Bibelen. Gud har nemlig givet os løfter om hjælp til enhver vanskelig situation, vi kan komme ud for i vores liv her på jorden. Livet her på jorden er nemlig ikke altid en nem sag.
Vi skal stole på Guds løfter som vi finder i Bibelen. Gud har nemlig givet os løfter om hjælp til enhver vanskelig situation, vi kan komme ud for i vores liv her på jorden. Livet her på jorden er nemlig ikke altid en nem sag.

Kære ”Karen”
Jeg vil gerne uddybe det emne, du bringer på bane, nemlig Guds ord og kraften i Guds ord.
Hvis vi ønsker det rigtige fundament i vores liv, så findes der faktisk kun et fundament. Det fundament er Guds ord.
Hvis vi står på Guds ord, som jo ifølge Bibelen er det samme som Guds egen søn, Jesus Kristus, så kan ingen magt i verden rokke os eller kaste rundt med os, for vi står, som Bibelen siger, på klippegrund.
Bibelen siger endda, at alle andre ståsteder kan sammenlignes med sand. Når livets storme kommer, så vælter vi.
Hvis vi bygger på noget andet end Guds ord, Guds løfter, så kan det altså ikke bære i længden.
Ikke engang gode mennesker eller gode læger kan bære i dit liv i længden. De kan hjælpe og bære meget; men de er trods alt kun mennesker med de menneskelige begrænsninger.
Det gælder også alle vores menneskelige følelser, ideer, tanker, planer og glæder. Hvis det alt sammen ikke har deres udgangspunkt i Guds ord, så er det skrøbeligt.
I Johannes-evangeliets 1. kapitel, de første 3 vers får vi en præsentation af Guds ord, som er Jesus – der står således:
”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til at det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.”

Her læser vi om grundlaget for alle ting. Det er Ordet, som er Jesus.
Ordet, som er Jesus, er noget stærkt og virkeligt. Ordet, som er Jesus, er en kraft, som kan skabe, som kan forvandle, som kan frelse, som kan helbrede. Han kan frembringe det, der ikke er.
Han kan også tage det væk, som er, fx sygdom, synd og mørke. Jesus arbejder altid til det gode for os mennesker.
Nu med hensyn til det, du hørte, om at Guds ord er en kraft, som helbreder både fysisk og psykisk sygdom.
Da vil jeg sige det sådan, at hvis vi når til erkendelse af hvilken kraft, der er i Guds ord, så bliver vi stand til at skabe og forvandle situationer ved Guds ord, dvs. ved Jesu hjælp.
Det, vi skal gøre, er at gribe fast i Guds løfter. Gud har nemlig givet os løfter om hjælp til enhver vanskelig situation, vi kan komme ud for i vores liv her på jorden. Livet her på jorden er nemlig ikke altid en nem sag.
Jeg vil give dig nogle eksempler på løfter, som kan hjælpe dig.
Når du griber fat i disse løfter, er det nemlig Jesus, du griber fat i. Det var det, kvinden gjorde efter at havde haft blødninger i 12 år, hun greb fat i Jesu kappe og blev helbredt.
Her kommer, hvad du kan gribe fat i:

I 2. Mosebog kap. 15, vers 26 siger Gud til dig:
” Jeg er Herren, der læger dig.”

Tro det, og sig Gud tak for, at han også er den, der vil læge dig, ”Karen.”
Tro og tak igen og igen med udholdenhed, for Bibelen siger, at vi skal være udholdende både med bøn, men også med taksigelse. Hvorfor?
Fordi, det netop ikke er altid, at bønhørelse og helbredelse kommer med det samme. Nogle gange kan det kræve en udholdende kamp.

I Salme 20,vers 1 står der i den forrige bibeloversættelse:
”På trængslens dag hører Gud din bøn, og hans navn beskytter dig.”

Tro det, og sig Gud tak for, at han også vil gøre det for dig.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Og i Salme 27, vers 1 står der:
”Herren er værn for mit liv, hvem skal jeg da være bange for?”
Tro det, og sig Gud tak for, at du ikke behøver at være bange.

Disse løfter kan forvandle vores situation. Vi har jo en stor Gud, og hans løfter skal vi øve os i at stole på.
Jeg har selv flere gange taget imod disse løfter, holdt fast i dem gennem længere tid og takket Gud for dem. Derved har jeg set situationer ændre sig både for mig selv, men også for syge mennesker, som jeg var i bøn for.
Hvad er tro nemlig?
Tro er for mig det, at vi regner med Gud og stole på ham. Den tro kan vi ikke præstere selv. Den bliver givet os af Gud. Vi skal bede Gud om den tro.
Tvivl kender vi nok alle til; men vi skal bede Gud om at holde os fast.
Selv om vi ser, at ikke alle syge bliver helbredt, så må vi dog tro på, at Guds kærlighed også er med her.
Det er svært, for det kan vi mennesker næppe fatte. Men alligevel må vi ikke ophøre med at bede om helbredelse for de syge.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov