Lys over troens paradokser

s15_Hvorfor_Krish KandiahHvad gør vi med kristendommens paradokser? Selv årelang bibellæsning udelukker ikke tvivl og store spørgsmål – især i tider med krise og lidelse, og hvad stiller man så op?

Det belyser Kandiah på blændende vis ud fra solid teologisk indsigt uden dog at give endegyldige svar. Måske er det netop i de svære dele af Bibelen, at Gud tydeligst bliver åbenbaret, og måske har det aldrig været meningen, at kristendom skulle være enkel, for den har overlevet på trods af tilsyneladende modsigelser!

Paradokserne i trosheltenes liv

Hvorfor skulle Abraham ofre sin søn Isak, og hvorfor skulle ”Den Gud, som ikke behøver noget, bede om alt”? Hvorfor skulle den helstøbte Job igennem så meget lidelse tilladt af ”Den Gud som er aktivt inaktiv”? Jesus, både menneske og Gud, og korset er nok de største paradokser: ”Den Gud, der vinder, taber”! Hvert kapitel afmonterer paradokset i en troshelts liv. Kandiah peger frem til, at vi skal erkende tvivl og lytte til Gud ved at følge de spor, som Bibelen giver, så troen kan vokse, ikke forlise.

Kandiah viser, at fordi Abraham allerede havde oplevet Guds ledelse og Guds løfte om, at hans afkom ville blive talrigt som stjernerne på nattehimlen, så forstod han tilstrækkeligt af sin hidtidige relation med Gud til fortsat at have tillid. Abraham vidste fra tidligere erfaringer, at også i umulige situationer kunne han stole på Gud. Det kan vi tage til os og lære af! Hvert kapitel byder på den slags øjenåbnere.

Kernen i troen!

Kandiah viser, hvor vigtigt det er at kende Gud, og hvordan han plejer at handle for derved at komme til en dybere forståelse af Guds væsen uden nødvendigvis at forstå paradokserne til bunds som fx i Jobs Bog.

Paradokserne er netop kernen i vores tro og kun ved at kæmpe med dem i stedet for at skubbe dem til side, kan vi tilbede Gud, deraf den engelske originaltitel Paradoxology. Vi kan lære af Bibelens heroiske rollemodeller, for de har også kæmpet med gåderne i Guds væsen.

Hvorfor? kan varmt anbefales til egen opbyggelse og til at hjælpe andre med bedre at forstå Biblen. Den egner sig både til garvede bibellæsere, tvivlere og til de der afviser kristendommen på grund af paradokserne. Hvorfor? er udgivet i samarbejde med Dansk Oase. Den engelske udgave findes som e-bog hos Amazon og kan læses med en gratis Kindle App.

Krish Kandiah: Hvorfor? Hvorfor det aldrig har været meningen at kristendommen skulle være enkel • 281 sider • 249 kr.  Mediacellen


Artiklen fortsætter efter annoncen: