Vær sandheden tro i kærlighed

Svend Aage Nielsen,
forfatter, fhv. sognepræst,
Vedersø Klit

Til repræsentantskabet for reformationsjubilæet, folkekirkens biskopper og Bibelselskabets ansvarlige for Den danske Salmebog:

Hermed beder jeg jer om at få rettet de informationer i Den danske Salmebog og på hjemmesiden www.folkekirken.dk, der ikke lever op til det sandhedskrav, som vi har i folkekirkens bekendelsesgrundlag i både Det gamle Testamente, Det nye Testamente og i Luthers lille Katekismus. Det drejer sig om følgende angivelser bagerst i Den danske Salmebog og på den nævnte hjemmeside:

1. Det er ikke sandfærdigt at angive Forsagelsen og Den apostolske Trosbekendelse under overskriften: Den apostolske Trosbekendelse. En sandfærdig angivelse vil være: Forsagelsen og Den apostolske Trosbekendelse.

2. Det er ikke sandfærdigt at angive Den udvidede ni-kænske Trosbekendelse som: Den nikænske trosbekendelse. Fordi den romersk-katolske kirke fra år 1014 udvidede den 3. trosartikel efter ordene om Helligånden ”som udgår fra Faderen” med den teologiske tilføjelse: ”og fra Sønnen,” og reformatorerne ikke fik erkendt, at ”skriften alene” ikke udtaler, at Helligånden ”udgår” fra Sønnen. Se Den lille Trosbekendelse = Johannes evangeliet: 15,26. Derfor er det kun sandfærdigt at kalde den tekst, der angives: Den udvidede nikænske Trosbekendelse. Men herom lyver også den romersk-katolske kirke, skønt dens danske biskops valgsprog er: ”Sandheden tro i kærlighed.” På det punkt kan den romersk-katolske kirke og folkekirken tage hinanden hånden som ikke sande kristne kirker.

3. Det er ikke sandt, når præster indleder med ordene: ”Lad os bekende den kristne tro,” når det er den kristne tro med de teologiske tilsætninger, forsagelsen i den ene og udvidelsen ”og fra Sønnen,” i den anden bekendelsestekst, det gælder.
Jesus siger: Hold budene, herunder det 8. bud: ”Du må ikke vidne falsk mod din næste.” Paulus skriver til Efeserne 4,15: Vær ”sandheden tro i kærlighed,” og Luther skriver i sin forklaring til det 8. bud: ”Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke lyver vor næste noget på.”

Hermed opfordrer jeg til at få fjernet alle usandfærdigheder i kirkens praksis, så ingen – heller ikke reformationsjubilæets protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II – skal opleve, at man vil markere reformationens 500 år i strid med reformationens hovedsætninger og i strid med sandheden.

 


Artiklen fortsætter efter annoncen: