En hædersmand takker af

Debat indlæg af: Jørn Nielsen, H.C. Lumbyes Vej 159A, 4700 Næstved:

Folketingets og dansk politiks nestor, Bertel Haarder, en af vore bedst begavede politikere (måske den bedst begavede) takker af i et fint interview med Jacob Rosen-krands i en “deadline”-udsendelse d. 12.12.16.

Han går tæt på det, vi som kristne selv gerne vil ind på, med ord om, at vi med et godt værdigrundlag ikke behøver at føle os usikre overfor de fremmede. Man tænker: “Nu kommer det nok!” nemlig en frimodig bekendelse til kernen i regeringens kristne bekendelsesgrundlag, dvs. Kristi evangelium og Kristi lære.
Men så “tæt på” gik ikke denne gode grundtvigianer, også kaldet “Danmark-kanonens bagmand”. Meget skal læses mellem linjerne, fx da han engang som integrationionsminister i et interview udtalte med patos: “Det er ikke kristendom, de fremmede er imod, men vor gudløshed!”
Det er så op til os, Kristi efterfølgere, frimodigt at fortsætte, hvor han slap. For det med gudløsheden og vort manglende mod til at stå for noget, bør Kristi ambassadører have et klart svar på, og det så meget mere som at det smerter os at se landets statsminister (vel vor dygtigste politiske “håndværker”) stå frem i en pressekonference flankeret af 2 nye topministre, der notorisk er praktiserende homoseksuelle.

Dette oprør mod Guds ord i fint jakkesæt på de bonede gulve er vi blevet så vante til (eller er vi?), at vi ikke mere kan rystes på samme måde som Bibelens gamle profeter og DNT´s apostle og, ja , Herren selv.

Der er brug for andet end blot sukkersød glasur-forkyndelse, men nidkært at gøre “en evangelists gerning” (2. Tim. 4:5). Dette evighedens alvor efterlyses nok ikke i værdidebatten, og dog er det det eneste svar på tidens skrigende tomhed, som hverken “julehygge”, statsreligion, grine-shows eller andre surrogater kan udfylde eller råde bod på.
Den rette “kanon” (= ægte værdi) er ikke kristendom, men vor Herre Jesus Kristus og Hans evangelium. “Ham forkynder vi!” (Kol. 1:28) .