Livet på missionsmarken

s15_kaldet_en-livsvandring-i-to-generationer’Kaldet – En livsvandring i to generationer’ er en familiebiografi, der ærlig og usminket fortæller om 100 års missionærtjeneste.

Anmeldt af Torben Roulund, læge og fhv. missionær.

Her er en umoderne bog, som er højaktuel i en tid, hvor den almindelige tilgang til livet sigter på at realisere sig selv og sine muligheder, og hvor indsats og ønsker et langt stykke vej handler om ’at få noget ud af livet’.

Vi møder her et helt andet livsperspektiv – ikke i teoretiske og principielle overvejelser, men i konkrete menneskers liv og i en familie/slægts-sammenhæng, som også afslører de mange problemer, det medfører at acceptere dette perspektiv over sit liv.
Det er en medrivende skildring, fordi den er så livsnær og autentisk, i kraft af at det meste af teksten udgøres af de personlige breve, som slægtens medlemmer har skrevet til hinanden i en familie med et stærkt sammenhold.

Kaldet er at udbrede evangeliet som missionær med afsæt i et dansk frikirkemiljø. Handlingen udspiller sig først i 1920’ernes Europa og siden i Afrika, hvor vilkårene blev svært udfordrende under 2. verdenskrig, hvor forbindelsen til Danmark var afbrudt. Uden løn eller anden form for hjælp fra hjemlandet lykkedes det at fortsætte arbejdet og tilmed for lægen Ellen Christensen og hendes mand Immanuel at bygge et hospital, som er i funktion den dag i dag. For at skaffe midler fik man skabt en lokalt baseret industri med fremstilling af tæpper, som kunne afsættes til skibsfarten på Belgisk Congos omfattende flodtrafik.
Beretningen fører os helt tæt på personerne og deres indbyrdes forhold og vilkår for missionsarbejdet i sidste del af den koloniale æra.

Ærlig skildring af et kald

Et kald forudsætter, at der er noget eller en, der kalder; og når kaldet kommer fra Gud, kan det godt skabe konflikter i forhold til de menneskelige, naturlige længsler og forventninger over for de nærmeste. Også dette afspejles i de breve, som var en stor del af kommunikationen under den tids forhold. Man engagerer sig som læser, fordi det er så ærligt, kærligt og usminket.
Man møder jo også som interessant kolorit de tiders livsvilkår, tanker og hverdagsønsker.

I begge generationer endte missionærtjenesten med en hjemkaldelse fra en frugtbar indsats. Forståeligt sætter dette dybe spor i mennesker, der har ofret og slidt for at følge et kald.
Netop i den situation træder det tydeligt frem, hvor væsensforkelligt kaldet er fra den tilgang til livet, hvor man skal realisere sig selv og sine muligheder. For Guds kald kan have et specifikt indhold som opgave på missionsmarken – eller i en speciel sammenhæng herhjemme; men kernen i kaldet er ikke at realisere ens missionærdrømme, men at lade Gud være arkitekten i ens livsudfoldelse og stræben. Det kom begge generationer også til at virkeliggøre i et liv, der fortsat var til tjeneste.

Bogen kan på det varmeste anbefales, selv om den ind imellem kan være tynget af at være del af en familiekrønike; men netop dette er også varmende og bærende, fordi man kommer helt tæt på rigtige menneskers liv og hverdag.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Birgitte M. Bomholt & Inger Skov: KALDET
410 sider • kr. 349,95 • kahrius.dk – Forlagsaktieselskab.