Luthers ord som andagter

”Luther er en mester i at udtrykke sig i korthed, klart og opbyggeligt på én gang. Man behøver egentlig ikke aktualisere ham kunstigt, han taler for sig selv den dag i dag.”

(Eberhard Harbsmeister i forordet)

Et år med Luther er helt bogstaveligt en bog, der lægger op til, at læseren året igennem kan få Luthers refleksioner over bibelord, et lille stykke til hver dag. Det er et veletableret koncept for andagtsbøger, og faktisk er denne bog også en gammel sag, som allerede har eksisteret i en anden dansk udgave, betitlet ”Dr. Martin Luthers bibelske Skatkiste”, i 1740.

Den pietistiske tradition kalder det breviar, fordi teksterne er mixet efter behag og uden hensyn til den oprindelige sammenhæng skriftstederne og Luthers kommentarer indgik i. En slags free style sampling. Det betyder imidlertid, at hvert stykke står alene og skal inspirere, formane og opbygge den kristne i efterfølgelsen af Mesteren.

Løse teologiske skud

Om man er lutheraner eller ej, så giver bogens opbygning ikke svar på de store teologiske udfordringer, men skyder vidt og bredt med tolkninger af bibeltekster og refleksioner over begreber som fromhed, kærlighed, tro, gerninger osv.
Således kan man d. 16. november læse et ord fra salmernes bog 116, vers 15: ”Dyrebart i Herrens øjne er hans frommes liv”, hvortil Luthers ord starter, således: ”Sande døbte kristne, som elsker hans ord og holder fast ved det og dør i det, kan meget vel blive både hængt, radbrækket… Men svøb dem blot i Kristi død og opstandelse og læs straks denne tekst over dem…
Der er således givet fri bane for at læse både en dåb – som er af langt nyere dato end salmerne – og martyrium ind i en tekst, som, med al respekt, er skrevet til en helt anden målgruppe, med et ganske anderledes teologisk indhold. Dermed ikke sagt, at inspirationen eller åbenbaringen er tvivlsom, det er blot en noget anderledes tænkning end den kontekstbaserede tolkning, som i dag er alment anerkendt.

En bog for fans

Luther er nu engang så betydningsfuld en person både for reformationen, men vel også kristenheden i det hele taget, at det bestemt er værd at læse hans tanker om det ene og det andet, når blot man ikke tager det for mere end interessante strøtanker og inspirationsord.

Martin Luther: Et år med Luther
384 sider • 249,95 kr. • Lohse