Kristne gymnasiaster

Jeg husker det, som var det i går, men det er snarere 45 år, der er passeret. Jeg gik på gymnasiet, og her blev min kristne tro om ikke foruroliget, så dog i al fald udfordret.

Biologitimerne var den næsten ugentlige kampplads, hvor det evolutionistiske grundsyn i lærebogen ”Fra molekyle til menneske” måtte udfordres. Jeg var heldigt stillet; jeg havde nemlig en underviser, der godt turde tage problematikkerne op i klasseværelset.
Ja, min lærer deltog endog i en offentlig debataften på gymnasiet, hvortil jeg havde inviteret den anden fløj (de ”skabelsestro”) ind for at forsvare deres synspunkter. Dén aften blev et tilløbsstykke af rang.
Jeg tror, det siger lidt om den sitren og den søgen efter noget mere, noget dybere, der dengang som nu, er unge menneskers kendetegn. Vi fødes alle som originaler, hedder det sig, men desværre ender mange som kopier.

Rasmus Jonstrup Hansen er en kun 22-årig, ung mand, der med denne bog deler ud af sine egne – undertiden hårdt erhvervede – erfaringer. Han brænder for at formidle (og efterfølgende: fastholde) det kristne budskab i gymnasialt regi. Det var nemt nok, da man gik på kristen efterskole, som han siger. Men han har fattet mod, idet han erindrer sig Guds Ord til Jeremias, da også denne var i sin pure ungdom. Du skal fatte mod, lyder det, ”Jeg skal være med dig!”

Der er noget på én gang smukt og dristigt over dét at kaste sig over uopdyrket jord. Det gøres der her. Og når det hele så – som i dette tilfælde – garneres med en sådan grad af smittende engagement, kan man virkelig kun give bogen de allerbedste hilsener med på vejen.
Jeg kunne godt selv have brugt den bog dengang.

Rasmus Jonstrup Hansen:
”Gymnasietro – Forbliv kristen og gør en forskel.”
Credo • 192 sider • 149,95 kr.