Er min sygdom en straf fra Gud?

Jesus tog straffen for vores synder med op på korset. Han havde jo ingen synder selv.

Kære Orla Lindskov.
Jeg føler behov for at skrive til dig angående en bestemt hændelse for nogle uger siden.
Jeg er en mand på 62, og de sidste mange år har jeg lidt af gigt i mine led. Jeg har altid smerter, og nogle gange, især om natten, kan mine smerter være meget slemme. Jeg er nødt til at tage gigtmedicin og ofte også smertedæmpende medicin.

Jeg har været kristen siden mine helt unge år og tilhører en god menighed. Menighedens ældste præst er afholdt af alle. Men nu kommer vi så til sagens kerne:
Det skete for nogle uger siden. Jeg talte med nævnte præst om forskelligt. Vi kom da også ind på problemet med min gigtlidelse og mine varige, stærke smerter. Da sagde vores ældre præst pludseligt: ”Du lider med Kristus på korset.”
Den sætning overraskede mig meget og har givet mig meget at tænke over.

Jeg ved jo, at Kristus led og døde for vores synders skyld. Han tog straffen for vores synder med op på korset. Han havde jo ingen synder selv. Men når jeg så lider med Kristus på korset, altså med mine gigtsmerter, er det så straffen for mine egne synder?
Jeg troede jo netop, at Kristus også tog straffen for mine synder med op på korset.

Det kan godt være, at det var en fortalelse af vores præst. Det kan også være, at han sagde det for at give min gigtlidelse en slags højere mening. Det er jo virkelig svært at give en forklaring på, hvorfor nogle skal lide under sygdom, mens andre ikke skal. Og måske især en forklaring på, hvorfor kristne bliver syge ligesom alle andre.
Mon han mente, at min gigtlidelse på en måde er lagt på mig af Gud?
Da jeg var barn hørte jeg meget i mit hjem om Guds vrede. Hvad er det for mennesker, Gud er vred på?

Jesu lidelse, altså syndens smerte, blev jo lagt på ham af Gud. Jeg rører vel også nu ved spørgsmålet, om det er Gud, der gør mennesker syge?

Der er for resten en ven fra vores menighed, der har fået stor hjælp til sin gigt ved at få en salvedug fra dig. Var det muligt, at du også kunne sende mig en salvedug?
Med venlig hilsen
”Nils.”

SVAR:

Korsets lære er, at Gud ikke straffer menneskene ved at lægge lidelse på dem.

Jesus bar al vores straf på korset

Kære ”Nils”
Jeg har sendt dig en salvedug, som du bad om.
Jeg må tilstå, at din præsts udtalelse, som nok var ment som en trøst, er problematisk.
Udtalelsen kan nemlig misforstås derhen, at din gigtsygdom og dine smerter er en straf, som du skal sone ved at blive hængt op på korset sammen med Kristus.
Korset og korsfæstelsen var på Jesu tid den ultimative straf. Det var en dødsstraf for de værste forbrydelser.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Men din gigtsygdom og dine lidelser er ikke lagt på dig af Gud som en straf for din synd.
Alle mennesker har fejlet og syndet, så skulle vi jo alle være syge med smerter som straf.
Men Jesus tog straffen med op på Golgatas kors. Altså for dem, som tager imod hans offerdød i tro.

Han var ren, uden synd, og det var netop derfor, han kunne sone vores synder og påtage sig vores straf. Det, han gjorde for vores skyld, er fuldbragt dvs. fuldkomment. Det er også fuldbragt for dig.

Derfor giver det ingen mening, at du skal op på korset og lide sammen med Kristus. Han har gjort alt, hvad der skulle gøres til soning for dig.
Lad mig starte med at referere til budskabet om Jesu tjeneste, som det står omtalt i Esajas bogs kap. 53.
Her læser vi, at Jesus Kristus på Golgatas kors tog vores straf, smerte, skyld og sygdom på sig med op på korset. Det gælder også din straf, smerte, skyld og sygdom. Dette gælder for alle, som tror på korsets budskab.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Men der er desværre kristne, som tror, at når de rammes af tab, smerte og sygdom, så er det Guds straf. Så er det Gud, der hænger dem op på smerternes træ, dvs. korsets træ til straf.
Men Jesu gerning på korset er et fuldbragt værk. Han led og døde for vores skyld. Som der står: ”os til fred kom straffen over ham.”
Du skal altså ikke hænges op på korset for at lide sammen med Kristus. Han har taget din lidelse med op på korset, for at du kan få fred.
Korsets lære er, at Gud ikke straffer menneskene ved at lægge lidelse på dem. Korsets lære er også, at al sorg, al lidelse stammer fra menneskets overtrædelser med udgangspunk i Adam og Evas overtrædelse og ulydighed mod Guds bud.
Guds budskab i korsets evangelium er, at Gud har en meget bedre måde at opdrage os på, nemlig ved sin kærlighed, og Guds kærlighed har Jesus vist os.

Du taler også om Guds vrede:
Guds vrede må vi aldrig sammenligne med menneskelig vrede. Den krasse opfattelse af Guds vrede, som var en ret almindelig opfattelse tidligere, gik ud på, at Gud tugtede menneskene til at adlyde. Hertil brugte han sorg, sygdom, ulykker og lidelser af forskellig slags.
Men Gud hverken køber os, truer os eller presser os til at adlyde og til at lade os frelse.

Hvor er det stærkt i den sammenhæng at tænke på beretningen om Jesu helbredelse af de ti spedalske. Kun en af de ti spedalske kom tilbage og takkede ham. Hvad med de ni?
De utaknemmelige. Fik de deres spedalskhed tilbage og blev hængt op til straf på korset?

Nej, korset er vores pant på, at sådan er Gud ikke. Sådan er Evangeliets budskab til dig, også selv om du er et menneske med fejl og mangler ligesom alle os andre. Så bryd ikke dit hoved mere med din præsts udtalelse.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov


Artiklen fortsætter efter annoncen:MIN OPLEVELSE:

Kære Orla Lindskov
Jeg skriver til dig en gang til, da jeg i sin tid for ca. tre-fire år siden fik tilsendt en salvedug for gigt i mine fingre.
Jeg har gået med salvedugen hver eneste dag og har ikke mærket smerter, siden jeg fik den.
Jeg er imponeret over det gode resultat med min gigt, og jeg er godt klar over, at bønnen til Jesus fra dig giver resultater. Derfor er jeg dybt taknemmelig.
Venlig hilsen
B.