Følg mig – invitation til at leve i tro

Efterfølgelse er at følge efter Jesus Kristus og handler om, at vi skal blive som menneskesønnen og som hans disciple vokse ind i den tjeneste, menneskene oprindeligt var skabt til. (s.9)

Tankevækkende antologi

Tre DanskOase-mænd har samlet en inspirerende mængde af tekster. 32 kapitler med vidt forskellige perspektiver på det af følge Jesus Kristus. Formålet er at inspirere til involvering, ”at lade ’kirke’ tage form efter kirkens formål – at hjælpe mennesker til at leve i tro – i lokalsamfundet og i storbyen, på helsemesser og i konfirmandstuen, i hjemmet og i den store verden.” (s.11) Og det må siges at være lykkedes, for der er i udpræget grad tale om at dele ud af erfaringerne med evangelisation, mission, diakonal tjeneste og alle de andre måder at leve i tro på, som ikke nødvendigvis lader sig kategorisere i de ovennævnte kasser.

Kristen er oprindeligt et øgenavn, skriver Ole Skjerbæk Madsen i et af de første afsnit i denne tekstsamling om nutidens erfaring med efterfølgelse. De første kristne fik deres navn pga. den megen tale om Kristus, og de opfattede da også tydeligt deres mission som en sendelse fra Jesus, som igen var sendt fra Faderen. Og dermed er det første grundlæggende pejlemærke for moderne kristenliv etableret, det handler om, at mesterens liv og kald sætter dagsordenen i vore liv. Disciplene lærte, mens de var på farten med mesteren. De lærte ved ord, handlinger og gennem relationen og undervisningen, som faktisk er det ordet discipel, udspringer af. Omsættes det til et pejlemærke, får det den betydning, at vi kun kan være kristne ved at være i bevægelse og se, høre og gøre som mesteren.

At efterlade noget i forfølgelsen af noget større

Det at følge Jesus betyder derfor også at sige farvel til noget, i en fortsat omvendelses- og helliggørelsesproces, for at Kristus kommer til at vinde skikkelse i os, eller sagt med andre ord: for at vi kommer til at bære hans identitet. Apostlene forlod fiskegarn og toldboder, men vi kaldes til at vende os fra kirkens splittelse, falsk demokratisme og fordømmende og bedrevidende adfærd, siger Skjerbæk Madsen. Vi må også overveje vore prioriteter, for Guds rige bryder forstyrrende ind i verden, med en himmelsk dagsorden, som udfordrer fremherskende værdier.

Fra dåb til CrossYoga

Hvordan griber vi det an – det der med adlyde Jesu kald: ”følg mig!”? Det behøver vi ikke savne svar på efter at have læst denne bog. Elon Jepsen og Peter Heini Glistrup, som begge er sognepræster, tager fat med dåbsoplæringen. Med den og konfirmationsundervisningen har folkekirken fat i den lange ende ift. at undervise i efterfølgelse, for familierne og teenagerne er indskrevet i en sammenhæng, hvor det er helt naturligt at lade denne dimension af troen fylde. Præsterne står på den måde på sikker grund, når de giver sig i kast med dåbsundervisning, konfirmationsundervisning og den slags.
Anderledes udfordrende kan det opleves, når talen falder på CrossYoga. For hvad er det, og kan man det? Det er der nok flere meninger om, men Rie Frilund Skårhøj pointerer i kapitlets overskrift: ”Jesus kalder i en kropslig tid”, at mennesker i dag er optaget af motion, kropslig sundhed osv., og at et fokus på Jesus i den kropslige opøvelse kan være vejen til egentlig discipelskab for mennesker, som ellers ikke søger ham.

Af pladsmæssige hensyn kan jeg slet ikke komme ind på alle de kreative, inspirerende og rørende eksempler og forklaringer på efterfølgelse, som bogen indeholder; men uanset om man gerne vil kombinere fælleskab-mad-og-evangelisation, eller om man er optaget af, hvordan man kan komme fri af nogle af de bindinger, som forhindrer efterfølgelsen, så er der en mængde tankevækkende og trosstyrkende kapitler i bogen.
Slutteligt minder Morten Munch om noget, som er nok så væsentligt, for at de kristne ikke forfalder til farisæisme og loviskhed: ”Uden Åndens levende, iboende og inspirerende nærvær kommer vi selv til at stå som ansvarlige for, at evangeliet sætter sig frugt i hverdagen” (s.311). Det er balancen mellem det at leve og handle i tro, og samtidig være helt overgivet til og afhængig af Gud, som alene giver væksten. Det er sund forkyndelse og en god pointe at få med.

Andreas Ø. Nielsen, Daniel Hougaard og Kristian N. Kappel: Følg mig – Invitation til at leve i tro • 326 sider • 199,00 kr.
Mediacellen