Carl Holst-fejl må ikke gentages

Regionsrådsmedlem for Dansk Folkeparti
Niels Erik Søndergård
Rasmus Rasks Alle 95
5250 Odense SV

Politiet vil ikke rejse en sag mod Carl Holst.

Men Regionsrådet skal under alle omstændigheder rejse er civilretssag imod Carl Holst på grund af hans misbrug af en regionsmedarbejder til personlig valgkamp.

Men det faglige misbrug af en medarbejder er slet ikke det værste ved Carl Holst-sagen.

Der værste var, at Carl Holst hverken over for administrationen eller over for Regionsrådet opførte sig som et ordentligt menneske.
Alle risikerede en ”skylle” fra ham, hvis man ikke var ham tilpas, eller hvis man var uenig med ham.

Mange – herunder også flere udvalgsformænd – var ængsteligt tilbageholdende over for ham.
Der var et frygtsomt arbejdsmiljø mellem Carl Holst og administrationen og mellem Carl Holst og regionsrådet.

I Kromann Reumert Rapporten fra den 9. november 2015 kan man blandt andet læse:
”De gennemførte samtaler tegner et billede af, at der tidligere har været et dårligt og frygtsomt arbejdsmiljø,
Særligt hvad angår de medarbejdere, der organisatorisk eller funktionsmæssigt var tæt på den tidligere regionsrådsformand…
De gennemførte samtaler har generelt givet et indtryk af, at der herskede en nulfejlskultur, hvor medarbejderne var bange for den tidligere regionsrådsformand og derfor havde svært ved at sige fra, herunder også i forhold til servicering af den tidligere regionsrådsformand”.