Vær med til at skabe himmelsk glæde

Af Niels Erik Nielsen
Senior Pastor i First International
Baptist Church, København

Hvis du skulle se din præst gå på Istedgade i København, vil din første tanke sikkert være: “Gad vide, hvad min præst laver i det her område, hvor der er så mange sexbutikker og prostituerede?”

Eller hvis en kristen veninde er med på en festival, hvor deltagerne er fulde, kunne du hurtigt mistænke hende for at gøre noget, hun ikke burde have gjort. Vi er ofte ret hurtige til at dømme i en situation og antage, at folk gør noget forkert. Men måske er de lige præcis, hvor de bør være.

Mange har hørt lignelserne om det mistede får, den tabte mønt og den mistede eller fortabte søn. Lignelser er historier, som skal understrege en pointe. Hvad var det så, Jesus ville understrege med disse tre lignelser? Hvem var det, som havde brug for at lære netop denne lektie?

Svar på kritik

Da Jesus fortalte disse lignelser, var det som svar på kritik fra farisæerne og de skriftkloge. De kritiserede ham for at omgive sig med skatteopkrævere og andre såkaldte ”syndere”, fordi de mente, at den slags mennesker burde undgås. Både toldere og syndere var nemlig udelukket fra det religiøse samfund, og alle andre undgik dem. Men ”den mand (Jesus) tager imod syndere og spiser sammen med dem”, lød deres højlydte knurren.

Så Jesus fortalte disse tre lignelser særligt til dem, som kritiserede hans omgangskreds. Og i hver af lignelserne understregede han samme pointe.

Glæde over det fundne

Bemærk de åbenlyse ligheder mellem disse lignelser. Noget eller nogen af stor værdi er blevet mistet – men bliver senere fundet igen. Det drejer sig om et får, en mønt og så en søn. Den, som har mistet, længes efter at få det mistede tilbage: Hyrden, som havde hundrede får, kvinden, som havde ti sølvmønter og faderen, som havde to sønner. Idet de får det tabte tilbage, er der ikke bare stor glæde hos den, der havde mistet. For glæden flyder over til venner, naboer og husholdninger. Hyrden sagde: ’Glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, jeg havde mistet’. Kvinden sagde: ’Glæd jer med mig, for jeg har fundet min tabte mønt’. Faderen sagde: ’Lad os feste og være glade, for denne min søn var død men er blevet levende igen, han var fortabt, men er nu fundet’.

Jesus understreger her en vigtig pointe: I himlen, hvor Guds engle er, bliver der stor glæde, når en synder omvender sig. Ligesom hyrden glædede sig over det tabte får, som blev fundet, og kvinden glædede sig over at finde den tabte mønt, sådan glæder Gud sig over en synder, som omvender sig. Ligesom faderen glædede sig over, at hans fortabte søn vendte hjem, glæder vor himmelske Far sig over en synder, som angrer og vender tilbage til ham. Det var derfor, Jesus tog imod syndere og spiste sammen med dem, i modsætning til farisæerne og de skriftkloge, som undgik synderne og mente, at enhver religiøs leder burde gøre det samme.

Hvis din kristne veninde deltager på en almindelig festival, undrer du dig måske over, hvad hun laver der. Men måske er hun præcis, hvor hun bør være.
Jesus gik til syndere

Glem aldrig, at Jesus kom “for at opsøge og frelse det fortabte” (Luk 19:10). Han fik navnet Jesus, fordi ”han skal frelse sit folk fra deres synder” (Mat. 1:21). Kort efter at Jesus med ordene ”følg mig” havde kaldet Levi, som var skatteopkræver, blev han kritiseret af farisæerne og de skriftkloge, og han sagde til dem: ”Jeg er kommet for at invitere syndere til at vende om til Gud. Det mener de ’frelste’ jo ikke, at de har brug for!”(Luk. 5:32)


Artiklen fortsætter efter annoncen:En synder, som omvender sig fra sine onde veje bringer himmelsk glæde. Vi, som allerede hører hjemme hos vor himmelske Far, må færdes blandt synderne for at lade dem vide, hvor meget Gud længes efter, at de omvender sig, og hvor meget han vil glæde sig, når de vender hjem. Hvem tilbringer du det meste af din tid sammen med? Er det dine kirke-venner eller dine verdslige venner?
Pas på, at du ikke bliver lokket på afveje af syndernes vaner, men husk på, hvor stor glæde, der bliver i himlen, når de omvender sig.

Teksten til søndag 2. juli: Luk 15, 1-10

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Gud ønsker ikke, at nogen går fortabt
1 En dag var der særlig mange skatteopkrævere og andre af samfundets udstødte, som kom for at høre Jesus. 2 Farisæerne og de skriftlærde kritiserede Jesus for at have med den slags mennesker at gøre. »Han spiser oven i købet sammen med dem!« sagde de. 3 Da sagde Jesus: 4 »Hvis en mand har 100 får, og et af dem bliver væk, lader han så ikke de 99 blive på græsgangene, mens han går ud og leder efter det, der er blevet væk, indtil han finder det? 5 Når han har fundet det, lægger han det på sine skuldre med glæde, 6 og så snart han kommer hjem, råber han til sine venner og naboer: ‘Glæd jer sammen med mig, for jeg har fundet det får, som var fortabt!’ 7 Det siger jeg jer: Sådan bliver der også større glæde i Himlen over ét menneske, der vender sig bort fra sin synd og kommer hjem til Gud, end over 99, som ikke har et behov for at vende om.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Den tabte sølvmønt
8 Eller hvis en kvinde har ti kostbare sølvmønter, og hun en dag mister den ene, mon så ikke hun tænder lys og fejer og gennemsøger hele huset, indtil hun finder den? 9 Og når hun har fundet den, råber hun til sine veninder og nabokoner: ‘Glæd jer sammen med mig, for jeg har fundet den sølvmønt, som jeg havde tabt!’ 10 Sådan er det også i Himlen, hvor Guds engle jubler, hver gang en synder vender om til Gud.«