Kirker kan forandre – kun Gud forvandler!

Af Claus Bækgaard
Præst i Roskilde Baptistkirke

Jeg tror på, at kirken kan være med til at gøre en stor forskel i enkelpersoners liv, samt i det lokalsamfund den er en del af. Ja, selv i hele nationer.

Mennesker kan blive mødt med kærlighed og omsorg, finde trøst, hjælp og støtte, og kirken kan være med til at give de fattige og undertrykte en stemme. Herved kan kirken være med til at skabe store forandringer og gøre verden til et bedre sted at være. ”Den lokale kirke er verdens håb”, som den kendte amerikanske præst, Bill Hybels, udtrykker det.

Mange kirker genopdager i disse år dette ansvar og gør et stort arbejde inden for disse områder. Julehjælp, flygtningearbejde, arrangementer for ensomme ældre, social mission, husly til hjemløse, omsorg for handlede kvinder etc., for blot at nævne nogle af dem.

Netop disse ting er der også mange andre gode organisationer og foreninger, der arbejder for i dag. Der er godt, at kirken er involveret i disse ting – og gerne i samarbejde med andre tilsvarende organisationer med samme dagsorden. Det er en af måderne, evangeliet får krop på. Men kirkens kald og mandat rækker længere ud end dette alene. Ofte glemmes Bill Hybels fortsættelse af sit statement, der lyder: ”- for den indeholder budskabet om Jesus Kristus.”

Et mandat til at bringe forsoning

Kirken har fået betroet et budskab og er givet en opgave, som ingen andre organisationer har fået. Et mandat til at forsone denne verden, ikke bare menneskene imellem, men til at bringe forsoning mellem mennesker og Gud ved at pege på budskabet om Jesus Kristus.

Kirken som organisation kan være med til at skabe forandringer og gøre denne verden til et bedre sted at være. Men at skabe den forvandling i dybet af mennesket, som også bærer evighedens frugt i sig, skal der mere end god kirkekaffe og et hyggeligt fællesskab til. Kun frelsen i Jesus Kristus kan gøre dette. Derfor er kirkens primære opgave også at bringe dette budskab videre.

Kirken er kaldet til mere end gode gerninger i lokalsamfundet. Kirken har fået et mandat til at bringe forsoning mellem mennesker og Gud.
Kirken skal pege på Jesus

Jeg ved ikke, hvilken relation og hvilken oplevelse du har af kirken. For håbenligt har du som minimum mødt en kirke, der med kærlighed har rakt ud til dig og inviteret dig med ind i et meningsfyldt fællesskab. Men forhåbenligt har du også mødt en kirke, der har peget hen på det liv, der tilbydes dig i Jesus Kristus og den forvandling, han ønsker at skabe i dig.

Ikke fordi Gud blot ønsker at ”gøre brug af dig”, men fordi han elsker dig, interesserer sig for dit liv, og fordi han længes efter at forløse det enorme potentiale, han har lagt i dig. Han er ikke længere borte end din bøn – så vend dig gerne mod ham. Inviter ham ind i dit liv, og lad ham skabe sin forvandling i dit liv.


Artiklen fortsætter efter annoncen:” Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til! Men alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste, for det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen.” 2. Kor 5,17-19

Søndagens tekst: Matt. 5,1-12

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Bjergprædikenen
1 Da Jesus så de mange mennesker, gik han op på den nærliggende bakke.Der satte han sig ned, disciplene slog kreds om ham, 2 og han begyndte at undervise dem:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Sand lykke
3 »Velsignede er de, der erkender deres afhængighed af Gud – for de skal få del i Guds rige. 4 Velsignede er de, der sørger over situationen – for de skal blive trøstet. 5 Velsignede er de ydmyge – for de skal få landet i eje. 6 Velsignede er de, der tørster efter retfærdighed – for de skal få slukket deres tørst. 7 Velsignede er de barmhjertige – for de skal mødes med barmhjertighed. 8 Velsignede er de rene af hjertet – for de skal få lov at se Gud. 9 Velsignede er de, der stifter fred – for de skal kaldes børn af Gud. 10 Velsignede er de, der bliver forfulgt, fordi de gør Guds vilje – for de skal få del i Guds rige. 11 Velsignede er I, når man håner, forfølger og bagtaler jer, fordi I tror på mig. 12 Glæd jer af hele jeres hjerte, for I får en stor løn i Himlen. Sådan forfulgte man også profeterne før jer.