Kan en bibeltro kristen acceptere teistisk evolution?

I november 2017 udkom bogen Theistic Evolution: A Scientific, Philosophical, and Theological Critique. Det er et værk, som fra en videnskabelig, filosofisk og teologisk synsvinkel kritiserer den holdning, at man som bibeltro kristen kan (og bør) acceptere evolutionsteorien.

Bogen er forfattet af en række fremtrædende videnskabsfolk og teologer, som hver giver deres vinkel på, hvorfor evolution og kristen tro ikke er forenelige. Første halvdel er en videnskabelig kritik af evolutionsteorien med bidrag fra biologer, biokemikere, palæontologer, geologer og videnskabsfilosoffer.

I anden del viser teologer, at evolutionsteorien opløser Biblens indre logik og sammenhæng, og at en accept af evolutionsteoriens postulater fører til teologiske kompromiser, som ødelægger de bærende kristne doktriner – én af de fremtrædende forfattere er her professor J.P. Moreland, som også er medredaktør af bogen.

Det er forfriskende at se denne nye udgivelse, da teistisk evolution (skabelse via evolution) efterhånden er den mest udbredte kristne holdning; det gælder i hvert fald for Danmark. Bogen demonstrerer med al tydelighed, at der intet videnskabsfornægtende er ved at betvivle evolutionsteorien, da dette 1000-siders værk er spækket med de nyeste videnskabelige data, som viser, at evolutionsteorien er forkert.

En af forfatterne, den Cambridge-uddannede videnskabsfilosof dr. Stephen Meyer skriver: ”Det er ikke rationelt at lade kristendommen indgå i ægteskab med den fejlende teori om biologisk evolution på et tidspunkt, hvor teorien forkastes af dens tilhængere, fordi de anser den for værende empirisk utilstrækkelig eller simpelthen forkert.”

Jeg er 100 % enig og håber, at bogen kan medvirke til at mane til besindighed hos det flertal af teologer, som finder det nødvendigt at acceptere evolution.

Bogen er et ”must read” for teologer og studerende, som ønsker at få det fulde billede af problemstillingen omkring teistisk evolution.

Den amerikanske biokemiker Ann Gauger argumenterer i ”Theistic Evolution” for, at menneskeheden ganske udmærket kan stamme fra 2 individer.

Særlig interessant finder jeg den amerikanske biokemiker Ann Gaugers kapitel, som argumenterer for, at menneskeheden ganske udmærket kan stamme fra 2 individer. Gauger, som også er medredaktør af bogen, afslører, at ubegrundede formodninger styrer evolutionstilhængernes resultater. Betragter man de nøgne data, kan evolutionisternes model med en minimumsbefolkning på flere tusinde individer sagtens erstattes af en model med én mand og én kvinde som ophav til hele menneskeheden. Det er naturligvis ikke noget, vi skal forvente at høre om i mainstream-videnskaben eller medierne.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bogen findes desværre kun på engelsk.

Theistic Evolution: A Scientific, Philosophical, and Theological Critique
1007 sider • 38.59 $ (Amazon )
Forlaget Crossway