Sygdom og kristendom

Nogle kan få den tanke: ”Ja, Jesus tog deres sygdomme dengang. Men gør han det også i dag? Mon han vil gøre det for lille mig?

Kære Orla Lindskov
Du må undskylde, at jeg tager mig den frihed at sætte en overskrift over mit brev. Men lad mig fatte mig i korthed:

Jeg vil gerne have belyst, hvordan sygdom og kristendom er blevet forbundet og stadig er forbundet. Det må jo på en eller anden måde hænge sammen med Bibelens ord. Jeg ved ikke så meget om det, men er meget interesseret i at vide mere.
Venlig hilsen
En videbegærlig kvinde

SVAR:

Bibelens ord gælder også i dag

Kære videbegærlige kvinde
At der er en sammenhæng mellem sygdom og kristendom hænger i allerhøjeste grad sammen med Bibelens ord. Og det hænger sammen med Jesus.

Der findes i det gamle Testamente en meget speciel profeti om Jesus. Den står i Esajas’ Bog kapitel 53, især i versene 4 og 5: ”Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar; og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt.”

Her står om Jesus, at han tog vore sygdomme. Der står også, at han bar vore lidelser, og ved hans sår blev vi helbredt.

Her bliver der i allerhøjeste grad knyttet en forbindelse mellem sygdom, smerter og lidelse og kristendommen, hvis fundament er Jesus.

Mon vi i dag helt forstår betydningen af denne profeti?


Artiklen fortsætter efter annoncen:For profetien gælder også i dag. Jesus er nemlig stadig levende. Og dermed er han også stadig læge for de syge.

Hvor har jeg nu den tanke fra?

 


Artiklen fortsætter efter annoncen:Den har jeg fra Hebræerbrevets kapitel 13, vers 8, hvor der står: ”Jesus Kristus er den samme i går, og i dag og til evig tid.”

Det betyder, at Jesus ikke forandrer sig. Det betyder så også, at det, han gjorde, da han vandrede rundt her på jorden med at helbrede syge, det gør han stadig. Han er den samme store læge i dag.

Inden Jesus for til Himlen, overførte han sin helbredende tjeneste til sine disciple. Og der står om dem, at de gik ud og forkyndte evangeliet og helbredte syge.

Derfor befinder Jesu helbredende tjeneste sig i dag hos de kristne. Hvorfor det?


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jo, nutidens kristne er nemlig nutidens disciple. Det Jesus og de første disciple gjorde, det kan de kristne altså også gøre i dag. Det er Bibelens og Jesu udfordring til os.

Vi kan nok bare ikke rigtigt forstå det. Bibelens og Jesu kald til os er jo fantastisk stort. Måske synes vi, at det er for stort til os, og så lader vi det ligge. Vi kan jo så let få den tanke, at vi er så små og dur ikke rigtigt til noget.

Nogle kan også få den tanke: ”Ja, Jesus tog deres sygdomme dengang. Men gør han det også i dag?

Mon han vil gøre det for lille mig?

Så er det tvivlen, der har fået fat. Der er jo i dag utroligt meget sygdom i vores land, også blandt de kristne. Og det på trods af, at vores gode og dygtige læger slider og bliver stressede.

Men vi skal huske, at Bibelens ord og løfter heldigvis også er gyldige i vores moderne tider.

Jeg håber nu, at det er lykkedes mig at kaste lidt lys ind over det med sygdom og kristendom. At du altså har fået lidt mere viden om emnet.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

 

MIN OPLEVELSE:
” Jeg græd af glæde over at mærke Jesu omsorg for mig.” Illustrationsfoto

Kære Orla Lindskov
Jeg var til møde med dig første gang i 2000 i Randers.

Mødet blev holdt på soldaterhjemmet den 18. december. Vi var tre menigheder, som havde inviteret forældre og børn til juleafslutning, og der blev serveret mad. Derefter skulle du så tale, Orla.

Efter at du havde talt i 10 minutter, fik du et såkaldt kundskabs-ord fra Gud om, at der var en person i forsamlingen, som havde problemer med sin nakke og ryg. Vedkommende person skulle komme frem, når der blev indbudt til forbøn.

Der kom mange til forbøn, og da det så blev min tur, fortalte jeg om mit problem, som bestod i et sammenfald af 4. og 5. led i halsen.

Jeg havde været syg i 5 måneder, og mine arme og fingre sov, og jeg kunne ikke bruge dem.

Jeg havde været på sygehus i Aarhus og fik den besked af kirugen, at de ville operere min nakke ved at åbne min hals og bore ind imellem 4. og 5.led.

Derefter ville de tage brusk fra mit bækken og lave en kunstig udfyldning og placere den mellem 4. og 5. led. Derefter skulle der placeres en metalplade eller skinne til at holde sammen på nakken. Men de måtte vente med operationen til efter jul på grund af, at de havde for meget arbejde.

Men jeg var altså så gået frem til forbøn hos dig, Orla, og du sagde til mig, at hvis kundskabs-ordet var til mig, så ville jeg blive rask den samme aften. Jeg tænkte: Wow!

Du lagde din hånd på min skulder og bad Jesus om at helbrede mig for alle mine smerter.

Du spurgte mig så, om jeg mærkede noget i min nakke. Jeg svarede ja.

Så spurgte du om, hvad jeg mærkede?

”Det brænder, som om du holder et brandvarmt strygejern på min nakke,” svarede jeg.

Så sagde du, at jeg skulle sige Jesus tak for helbredelsen. Da mærkede jeg, hvordan smerterne øjeblikkeligt var væk, og jeg kunne dreje mit hoved fra højre til venstre. Jeg græd af glæde over at mærke Jesu omsorg for mig.

Nu er der gået 17 år, og jeg har ikke haft en eneste dag med smerter siden. Gud besøger stadig os mennesker i sin søn Jesus Kristus som frelser og som læge.
Venlig hilsen
Kurt fra Randers

 

MIN OPLEVELSE:

Kære Orla
Mange tak for din hilsen med bøn og salvedug. Bønnen har ændret ting i mit liv.

Jeg har ikke det samme ubehag i hovedet som tidligere. Salvedugen minder mig om, at der var en, der bad for mig, og salvedugen bringer bud om Helligåndens stærke nærvær.

Det er en fin tjeneste, Gud har udvalgt dig til. Må han altid lede dig og stadig fylde dit liv med fred og velsignelse.
Hjertelig hilsen
E