Reformramte danskere får ansigt i ny bog

”Stemmer fra dybet” lader reformramte selv komme værdigt til orde om deres virkelighed, skriver Lisbeth Riisager Henriksen.

De seneste års reform-amok på social- og beskæftigelsesområdet har frembragt en stor underklasse af mennesker, hvis livsbetingelser er fuldstændigt ulige den almindelige danskers. Den er i mangt og meget en skjult befolkningsgruppe, som hverken flertallet af politikere eller medier ønsker at lytte til og at vise respekt.

Forringelserne af disse menneskers rettigheder og retssikkerhed er blevet indført med en politisk framing, der ændrer på fortællingen om og vurderingen af de mennesker, som indtil for få år siden ville have fået samfundets solidariske forsørgelseshjælp og respekt.

Værdigt trængende bliver nu defineret, kategoriseret og fremstillet som stereotyper, man kan tage afstand fra. Fremstillet som uværdige til samfundets solidariske hjælp og udskammet. Derved, tror man, kan man beskære hjælpen til dem uden at få befolkningens moralske fordømmelse. Ingen har tænkt på at spørge disse mennesker om, hvad de selv mener.

I en ny bogudgivelse, ”Stemmer fra dybet”, fortæller 12 personer selv om deres værdige forsøg på at kæmpe sig igennem deres livssituationer trods svære odds. Bogen er udkommet på initiativ af forfatter og forlægger Dorte Hummelshøj Jakobsen.

Her er indlæg om livet med forskellige sygdomme og funktionsnedsættelser og beskrivelser af et sundhedssystem, som nogle steder slet ikke fungerer. Her er indlæg om fattigdom, sult og usikkerhed om fremtiden.

Her er beskrivelser af manglende retssikkerhed i social- og beskæftigelsessystemet; meget om umyndiggørelse, mistænkeliggørelse, nedværdigende behandling, fejl på fejl og ventetid i systemets vold; beskrivelser af meningsløse ressourceforløb, ydmygende nyttejob og alvorligt syge på kontanthjælp.

Forsidens graffitibillede (foto: Anders Johansen) illustrerer en gennemgående erfaring med kommunen som en vridemaskine eller affaldsskakt: Her mister man sit ansigt og kommer sjældent helskindet ud igen. Det samme, kan man sige, er tilfældet i den politiske udskamning og stigmatisering.

Denne bog er vigtig for at forstå, hvad der er op og ned på reformernes Danmarkskort, og for at kunne modgå den ukristelige udskamning af tusindvis af danskere. Jeg håber, at flere kristne vil hjælpe med at genoprette respekten for disse medmenneskers værdighed og rettigheder, hvilket burde være en grundlæggende kristelig prioritet.
Anmeldt af Lisbeth Riisager Henriksen
Cand.mag. og forfatter


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Stemmer fra dybet”, red. af Dorte Hummelshøj Jakobsen
198 sider. 199 kr. Udkommet 1. oktober 2018 på forlaget Candied Crime