Julegudstjeneste bliver op til den enkelte lærer

Græsted Kirke var i fokus op til jul for et år siden, fordi Gribskolens leder ikke ville sende børnene til julegudstjeneste som tidligere. Selv statsminister Lars Løkke, der har været elev på skolen, blandede sig i debatten og kaldte det ”en ommer”.

For et år siden besluttede Gribskolen i Græsted at sløjfe den traditionsrige julegudstjeneste for skolebørnene, hvilket medførte en sand mediestorm. I år lader skolen det være op til den enkelte lærer, om klassen skal deltage.

Den daværende skoleleder, Marianne Schmidt, forklarede dengang beslutningen med, at man ville tage hensyn til de elever, der ikke var protestanter.

I dag siger konstitueret skoleleder Nicolai Schlüter, at man efter grundige overvejelser har skiftet kurs.

”Vi evaluerer løbende på praksis og på undervisning. Og det har vi også gjort i forhold til brugen af kirken op til jul, der skabte en del ravage sidste år. Vi har derfor haft en proces, hvor vi både har talt med personalet på skolen og skolebestyrelsen om, hvordan vi gerne vil bruge kirken, og i den forbindelse er vi alle blevet enige om, at det er helt naturligt at benytte kirken som led i den åbne skole”, siger han til Kristeligt Dagblad.

Den åbne skole dækker over Folkeskolelovens påbud om, at skolen skal åbne sig over for det omgivende samfund, men ifølge Nicolai Schlüter handlede sidste års beslutning om at droppe julegudstjenesten – ud over et religiøst hensyn – også om at skabe nye traditioner.

”På det tidspunkt ønskede skolen at skabe nye traditioner, og derfor har vi blandt andet indført adventssamlinger om fredagen, der foregår på skolen fremfor uden for skolen”, siger han.

På spørgsmålet, om det så bliver den enkelte lærers livsanskuelse, der kommer til at afgøre, om klassen skal til julegudstjeneste eller ej, svarer skolelederen:

”Det er jeg ikke bekymret for, for vi har jo princippet om, hvordan vi ønsker at drive åben skole. Så det står helt tydeligt, hvad lærerne skal leve op til.
Jeg er overbevist om, at de vil tage en professionel vurdering om, hvad der skal ske”.

Forældre tog børnene med i kirken

Sidste års beslutning om at droppe julegudstjenesten resulterede i en protestaktion fra en gruppe forældre, der hentede deres børn i skoletiden for at tage dem med over i Græsted Kirke for at synge julesalmer uden at have fået lov af skolen.

Blandt deltagerne var også Græsteds daværende borgmester, Kim Valentin (V), som ønskede at markere sin utilfredshed med skolens beslutninger.
Derimod var det uden medvirkning af den lokale sognepræst, Ole Backer Mogensen, som i hele forløbet har forsøgt at holde sig upartisk, selv om den aflyste julegudstjeneste ærgrede ham.

Julegudstjenesten for skolebørnene er på tirsdag den 18. december i Græsted Kirke.