En ung H.C. Andersen fortæller

Jens Staubrand, der har udgivet en række af Søren Kierkegaards skrifter på nudansk, er også begyndt på en serie med non-kierkegaardsværker, som han kalder dem. Denne udgivelse af H.C. Andersens ”Levnedsbog” er indtil nu den anden udgivelse af værker af H.C. Andersen.

I ”Levnedsbog” skriver en stadig ung H.C. Andersen om sin barndom og ungdom, om vejen fra barndomshjemmet i Odense til de første forsøg på at slå igennem i København som bl.a. skuespiller og balletdanser, gennem kvalfulde år på latinskole i Slagelse og Helsingør til han så småt slår igennem som forfatter. Man stifter bekendtskab med de mennesker, der på forskellig måde er med til at støtte ham gennem de første trange år, og man får et indblik i den følsomme digtersjæl, der let hengiver sig til menneskers godhed, men også svinger mellem tvivl og tro på egne evner, mellem fortvivlelse og selvovervurdering. I sin beskrivelse af sig selv er han imidlertid ikke blind for sin egen forfængelighed, når det kommer til sine digteriske evner.

Gennem hele Andersens beretning skinner en barnlig tro på Gud igennem, noget naiv, men med en egen tillidsfuldhed. Han kan fx skrive: ”Med hele min sjæl klyngede jeg mig til Gud” (s. 270). Samtidig røber bogen imidlertid, at H.C. Andersen troede på alles frelse. Han skriver således i beskrivelsen af sin lærer Müller, som ”var af de hellige”: ”Jeg fandt også, at der var noget komisk deri, noget forringende Guds værd, ved at gøre ham – tværtimod Kristi ord – til en streng herre, der straffer med en evig ild uden frelse” (s. 214). På samme måde, troede han ikke på djævelens eksistens: ”Men […] det er just mit ord, at der ingen fanden er til, uden billedlig talt, og at der af en god Gud umuligt kan være et helvede til, hvor synderen evig skal pines” (s. 215). Om H.C. Andersen bibeholdt denne holdning til fortabelsen og djævelen gennem hele sit liv, er jeg ikke klar over, men den viser en side ved ham, som højst sandsynligt er ukendt for de fleste.

Bogen er fyldt med illustrationer med fyldige billedtekster, således er der fx et foto af snart sagt alle de personer, der nævnes i bogen. Der er ingen tvivl om, at der har ligget et stort arbejde i at finde alle disse illustrationer, der da også er med til at give et godt ”baggrundstæppe” til H.C. Andersens beretning, men samtidig kan virke forstyrrende på læsningen – ikke mindst da layoutet er meget rodet.

H.C. Andersens levnedsbog ved Jens Staubrand
288 sider • 300 kr. • SSK – Søren Kierkegaard Kulturproduktion