Forførende farlige skærme

CBS-professoren til angreb på skærmtyranniet.

Bent Meier Sørensen er professor ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Handelshøjskolen i København, CBS. I bogen ”Skærmens Magi – at træne modstandskraften i en digital tid” sender han en veritabel byge af kritik mod techgiganterne og skærmtyranniet.

Skærmene, som manifesterer sig i klasseværelserne, i hjemmene og overalt i samfundet. Ipads i hænderne på eleverne i børnehaveklassen, pc/ mac til alt lige fra matematik til Facebook i undervisningen, og smartphonen der holder teenageren vågen døgnet rundt for at opretholde streaks. Skærmene bliver et forstyrrende og afhængighedsskabende fænomen, som griber ind i snart sagt alle situationer og relationer, hævder professoren. Og han er godt klar over, at han vil blive opfattet som både gammeldags, forstokket og sikkert også en kedelig underviser. For nogle ville mene, at teknikken ikke i sig selv er god eller ond, men det er brugerens digitale dannelse, det afhænger af. Hertil svarer professoren med en henvisning til den amerikanske anti-våben-lobbys slogan ”People don’t kill, guns kill.”:

”Altså, når mennesker slår mennesker ihjel, er det våbnenes skyld, men når skærmene slår undervisningen ihjel, så er det underviserens skyld.” s.27

Pointen er, at der ikke er nogen logisk forklaring på, hvorfor vi ikke er mere kritiske over for den påvirkning, teknologien har på vores måde at tænke, handle og være sammen på. Simpel iagttagelse bekræfter en ændret adfærd i undervisningssituationer, hvor elever/studerende nok fysisk er til stede i undervisningslokalet, men mentalt befinder sig i en evig strøm af Breaking News eller slet og ret forstyrrende pop-up-beskeder, og, hævder professoren, det er langt hen ad vejen det, medierne er skabt til. Det er skræmmende kynisme, der kendetegner citaterne fra ophavsmændene bag Google, Facebook, Amazone, Snapchat og så videre. Og når effekten af en filtreret virkelighed sætter sig som en manglende praktisk erfaring af følelser, fysiske fænomener og kommunikation ansigt til ansigt, så substitueres dette i stedet ved et hav af emojier, som kan beskrive, med et lille ansigt, alt fra overstadig lykke til total udbrændthed.

Bent Meier Sørensen kalder til modstandskamp, hvor det heltemodige menneske, der kan tåle meget og er fysisk til stede i sin krop og sine relationer ”lader dig føle den moralske klippe, på hvilken det liv hviler” s. 205. Det er, sagt med et moderne begreb lidt ’fluffy’, hvad den gode professor egentlig opfordrer til, men det er selvsagt noget med at lægge skærmen fra sig, tåle ensomheden, dyrke samtalen ansigt til ansigt og genopdage den genuine kreativitet, som kan opstå, når vi selv sætter os i førersædet, i vore egne liv, midt i en digital tid, som foregår i overhalingssporet.

Bent Meier Sørensen:
”Skærmens Magi – at træne modstandskraften i en digital tid”
258 sider. 249,95 kr. Kristelig Dagblads Forlag