Misforstået opgør med enstrømning i norsk oase

En korsteologs advarsel mod en næsten ukendt bevægelse.

Jeg vil tro, at vi er mange, der ikke ved ret meget om bevægelsen NAR – Ny Apostolsk Reformation – som der advares imod i bogen ”Ved en Korsvej”.

Det er ganske interessant at læse om forfatterens personlige åndelige vandring med mange positive åndelige erfaringer, da han som ung blev berørt af ånden i Norsk Oase til en senere kortvarig bestyrelsespost i Norsk Oase, hvor han blev mere og mere urolig ved den åndelige linje, som efter hans mening var blevet infiltreret af NAR.

Efter den beskrivelse som Holmås giver af NAR, kan jeg godt forstå hans uro. Han skriver bl.a., at den overordnede målsætning i NAR er at gøre kirken til en endetidshær, som med stærk indvielse udbreder Guds rige på jorden med større kraft og åndelig autoritet end nogensinde.

Jesus kom med Guds rige, da han levede på jorden. Hans hensigt for menigheden, som er hans legeme, er, at den skal drive Satan tilbage i verden og lægge alle samfundssfærer ind under Jesu herredømme. Missionsbefalingen skal blive opfyldt i vor tid, når Himlen indtager jorden via en menighed, som rejser sig til et nyt niveau af åbenbaring og undergørende kraft. Satan har siden syndefaldet haft kontrollen i verden, men før Jesus kommer tilbage, skal menigheden tage herredømmet tilbage og lægge alle ting under Jesu fødder. Denne måde at forstå Guds rige på bliver på engelsk ofte kaldt ”dominionism”.

Hvis ovennævnte er karakteristisk for NAR, så synes jeg, at lederne i den bevægelse ikke kun er vildledte, men må lide af storhedsvanvid, hvilket ligger meget langt væk fra de ledere i Norsk Oase, som jeg lærte at kende tilbage i 1970’erne, 80’erne og 90’ erne. Forhåbentligt er der ikke mange af forfatterens karismatiske venner, der kan genkende sig selv i ovennævnte beskrivelse.

I øvrigt er det magtpåliggende for Holmås, at de karismatiske venner fokuserer mere på kors-teologien end på de karismatiske manifestationer.

At finde den rette balance mellem en vanddåbsteologi, en kors-teologi og en pinseteologi er ikke nogen let sag, hvilket, jeg også synes, fremgår af denne bog.

I slutningen af bogen er der en kort oversigt over nogle af de centrale ting i NAR teologien og en række henvisninger til forskellige forfattere, der har arbejdet hermed.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Geir Otto Holmås:
Ved en korsvej
208 sider. 199,95 kr.
Lohse