Uforståeligt nadverritual?

Per Sanders
Borrebyvej 32, Fangel
5260 Odense S

Der har i den senere tid været skrevet meget omkring nadverritualet og om at ændre det, fordi folk ikke forstår det. Jeg har gjort mig nogle tanker om dette.

En mand ved navn Nikodemus er en af de første, som over for Jesus giver udtryk for, at han ikke forstår, hvad det med Jesus og Guds rige er for noget (Johannes-evangeliet kap.3 vers 1-21).

Nikodemus var lovlærer og medlem af Rådet. Det vil sige, at han var noget, der måske svarer til universitetsprofessor og medlem af Folketinget. Han var altså en højt uddannet mand med en fremtrædende post i samfundet. Men al hans klogskab og lærdom gavnede ham ikke. Han kunne simpelt hen ikke med sin forstand regne det ud, det med Guds Rige.

Jesus svarede ham: »Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige.« (Kan ikke fatte og forstå, hvad Guds rige er for noget).

Nikodemus sagde til ham: »Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes?« (Nu er den gode Nikodemus for alvor forvirret).

Jesus svarede: »Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af Ånden, er ånd.

Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig: I må fødes på ny«.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Nikodemus spurgte ham: »Hvordan kan det gå til?« (Nikodemus forstår stadig ingenting).

Jesus svarede: »Du er lærer i Israel og forstår ikke dette?« (Jeg ser for mig, at Jesus ser hovedrystende på ham og siger: »Kære ven. Du har læst og studeret Bibelen hele dit liv. Du underviser ovenikøbet andre i den. Og du har ikke selv fattet en brik af det hele«.

Det, som Jesus siger, betyder:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det, der er født af kødet, er kød. Da du blev født, eller kom til verden, blev du ”født af kødet”. Det vil sige, at du fik et fysisk legeme, med de forudsætninger du behøver for at leve og begå dig i den fysiske verden. Og forudsætninger for at kunne forstå hvordan den fysiske verden fungerer.

Når Jesus siger: »I må fødes på ny«, taler han om at blive ”født af Ånden”. Det han siger er, at du bliver nødt til at blive født en gang til, men denne gang åndeligt, for at få de forudsætninger du behøver for at begå dig i den åndelige verden. Og forudsætninger for at kunne forstå hvordan den åndelige verden fungerer.

Derfor må man fødes på ny, så det er Helligånden, der giver én en forståelse af, hvem Gud og Jesus er, og hvilken betydning Jesu død og opstandelse har. Hvilken betydning det har for mig og for dig og for alle mennesker, at Jesus er Guds søn og Verdens Frelser.

Hvis mennesker ikke har fået denne levende forståelse af betydningen af Jesu offer på korset, og dermed betydningen af brødet og vinen i Nadveren, så kan jeg godt forstå, at nadverritualet bliver uforståeligt. For når man ikke forstår, hvad baggrunden for ritualet er, så forstår man heller ikke selve ritualet. Så bliver det ikke andet end et uforståeligt religiøst ritual.


Artiklen fortsætter efter annoncen: