Jesus har virkelig omsorg for dig

I forbindelse med læsningen af prædikenen kan jeg kun opfordre dig til at læse hele kapitel 10 i Johannesevangeliet. Bed gerne Gud om at vejlede dig ved sin Helligånd, mens du læser.

Jesus præsenterer sig selv som Herren, der er hyrde for sit folk.

Han er ikke daglejer, men han er den gode hyrde, der sætter sit liv til for fårene. Det er en mægtig virkelighed, hvor han viser sig som den, folket har fået fortalt om i tidligere tider. Mange har ventet på ham. Mange forstod ikke, at det er Jesus, der er Kristus, den lovede Messias. Han er den gode hyrde.

Jesus beskriver folket som vanrøgtede får uden en ordentlig hyrde. De har mistet kontakt med hyrden, som føler ejerens ansvar for flokken.

Den sande hyrde, Jesus Kristus, giver sit liv for os. Læg mærke til det. Han vil os det bedste. Han vil knytte relationer til os. Han vil bekæmpe det onde og den onde. Han læger og viser omsorg over for sin flok.

Hyrdebilledet er stærkt. Tamme dyr kan knytte sig til deres ejer eller hyrde og have fuld tillid til, at han eller hun vil sørge for dem både med hensyn til beskyttelse og kost og logi.

Den sande hyrde er ikke som en uansvarlig daglejer, der udnytter fårene eller er helt og aldeles ligeglad.

Narkohandlerens omsorg

Narkohandleren er fuldstændig ligeglad med, hvordan det går med ”kunderne”, antager jeg.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Han håber måske, at hans forretningsforbindelser overlever, så de fortsat kan være gode kunder.

Men han vil dem det ikke godt. Han er villig til at true, begå vold, ja i sidste ende at dræbe for at få sin vilje. Han vil, at de, der er blevet afhængige af hans ”produkter”, fortsat aftager varer og skaffer penge på den ene eller den anden måde, så han også selv kan betale sine bagmænd.

Her er ingen omsorg. Her er kold kynisme det mest fremherskende. Her er mennesker fanget i afhængighed, frygt og umenneskelighed. I den verden er der ikke nogen, der sætter sit liv til for redde et menneske.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Eller hvad med den, der med manipulation og smarte reklamer lokker mennesker til at bruge penge til spil i håbet om den store gevinst. Afhængigheden af spillet kan for en menneske være som at være afhængig af alkohol eller narko.

Pengespillets nok så lovlige bagmænd forsøger sig godt nok med etiske standarder. Men i en grænseløs verden har ”ulvene”, der udnytter mennesker, her næsten frit spil.

Der kan sikkert føjes mange flere eksempler til rækken mennesker, der udnytter andre til egen fordel.

Jesus frelser den skyldbetyngede

Værst af alt er, når mennesker overlades til sig selv uden Jesus Kristus som åndelig hyrde. Vi bliver som får, der farer forvildet omkring. Vi har brug for Jesus som vores gode hyrde. Han er hyrden, der vil os det bedste.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Måske står vi her med en grænseløs skyld og håber, at Gud til tilgive os. Det er netop de afmægtige og skyldbetyngede, han er kommet for at frelse.

– Jesu er den gode hyrde.
– Han har omsorg for mennesker.
– Han læger og han heler.
– Han advarer om ulvens angreb.

– Jesus kan med sit ord standse os og spørge os om, hvad vi har gang i. Det er en stor gave at blive standset af Jesus, også når vi er på afveje.

– Han tager sig af os. Han sørger for os.

– Han bringer os ind i et forhold til sig selv.

– Lad os huske at bede om, at vi må få givet det åndelige syn og den åndelige hørelse, så Kristus kan komme til i vore liv.

– Bed Jesus om at blande sig i dit liv. En god ven er ikke ligeglad med dig. På sammen måde er Jesus ikke ligeglad med dig.

Han er vores fælles hyrde.

Du, som vejen er og livet,
dig vi har vort håndslag givet,
Jesus, dig, på hvem vi tror;
mellem alle verdens røster
din er ene den, som trøster;
led os i dit hyrdespor!

Christian Richardt 1885.
(Salmebogen 484)

Søndagens tekst: Joh. 10, 11-16

Jesus vidner om, at han er den gode hyrde

Jesus fortsatte: »Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde vover sit liv for at redde fårene. Men en, som er ansat til at vogte får, og altså ikke er fårenes ejer, han er ligeglad med, hvordan det går med fårene, for han tænker kun på at hytte sit eget skind.
Når han ser ulven nærme sig, lader han fårene i stikken og flygter. Så går ulven til angreb og spreder fårene for alle vinde.
Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og de kender mig, ligesom Faderen kender mig, og jeg kender ham. Og jeg vil ofre mit liv for at redde fårene.
Jeg har også andre får, som ikke hører til i denne fold. Dem skal jeg også være hyrde for, og de vil adlyde mig. Alle fårene skal samles, så der bliver én hjord og én hyrde.

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk