Vores søn ryger hash

Kære Poul Henning Vi har fundet ud af, at vores søn på 15 år har mange venner, der ryger hash. Han fortæller os ikke alt. Vi har lige nu også fundet hash på hans værelse. Han har efterfølgende indrømmet, at han har røget hash på næsten daglig basis i nogle måneder. Vi har prøvet at tale med ham, det gik ikke så godt. Vi er meget bekymret for ham. Vi har hørt om en, der udviklede en hashpsykose. Hvad tænker du i forhold til vores situation. Kærlig hilsen De bekymrede forældre Kære jer Jeg er glad for, at I skriver. Naturligvis er I bekymrede. Naturligvis kan

Få adgang til alle artikler
Du har læst 3 gratis artikler de sidste 30 dage. Vi håber, du fandt det interessant.
For kun 28 kr. pr. måned støtter du, at vi fortsat kan lave anderledes nyheder med en kristen vinkel hver uge.
Hvis du er abonnent på papirudgaven, kan du finde log ind detaljer på side 2.