Skandinavisk redningsaktion med De Hvide Busser har 75 års jubilæum

Røde Kors har malet bybusser hvide i flere danske byer til minde om redningsaktionen med De Hvide Busser for 75 år siden.

Mellem 20.000 og 25.000 skandinaver blev reddet af De hvide busser ved afslutningen af Anden Verdenskrig. Aktionen forbindes ofte med den svenske greve Folke Bernadotte, men også en række frivillige skandinaver, præster i Tyskland og SS-lederen Heinrich Himmler hører med til historien om befrielsesaktionen.

I Danmark har Røde Kors blandt andet markeret jubilæet ved at male almindelige bybusser i Odense hvide den 20. april, på Adolf Hitlers fødselsdag, skriver TV2 Fyn. De Hvide Busser hentede fanger fra Tyskland i perioden marts til juni 1945.

Det største antal fanger blev netop hentet i dagene 19.-20. april, hvor de danske og svenske busser fik 4.255 fanger hjem i løbet af ét døgn. Det var livsvigtigt at hente fangerne. Dels fordi de risikerede at dø af sult og sygomme i lejrene, og dels fordi Hitler ikke ville lade nogen overleve, så de kunne fortælle om rædslerne.

Fangerne

Efter folkeoprøret den 29. august 1943 indførte besættelsesmagten militær undtagelsestilstand i Danmark. Det betød blandt andet, at næsten 6.100 danskere blev sendt i koncentrationslejre eller tugthuse i Tyskland fra oktober 1943.

I første omgang var det jøder og kommunister, der blev deporteret. I anden omgang kom turen til modstandsfolk, politibetjente, handicappede og kriminelle.

Redningsplanen

Det vanskelige arbejde med at få de deporterede hjem igen begyndte hurtigt. I januar 1944 blev 20 danske ”halvjøder” frigivet. Herefter begyndte den store redningingsaktion, som skulle hente alle de skandinaviske fanger til det neutrale Sverige.

Der foregik hemmelige forhandlinger mellem flere højtstående danske embedsmænd og den tyske SS-leder Heinrich Himmler, skriver TV2.dk. I begyndelsen af 1945 indså Himmler, at Tyskland ville tabe, så han prøvede at redde sig selv ved at tillade frigivelsen af tusinder af fanger. Fangerne skulle efter planen interneres i en lejr under Røde Kors i Sverige.

Den svenske greve Folke Bernadotte, som var næstformand for svensk Røde Kors, blev selve symbolet på redningsaktionen. Men der var også utallige frivillige, som medvirkede i den store redningsaktion.


Artiklen fortsætter efter annoncen:I de sidste uger af Anden Verdenskrig blev mange busser malet hvide med store røde kors på taget og siderne for ikke at blive forvekslet med militærkøretøjer og dermed beskudt. Omkring 15.000 skandinaver blev reddet ud fra tyske kz-lejre i marts-april 1945, og yderligere omkring 10.000 i månederne efter krigen. Foto: Wikipedia.

Hemmelig aktion

Adolf Hitler, som stadig troede, at han kunne vinde krigen, måtte ikke kende til planen. Derfor blev aviserne bedt om ikke at skrive om den planlagte aktion.

Helt almindelige danskere, blandt andet chauffører, læger, sygeplejersker, embedsmænd, mekanikere, spejdere og husmødre satte livet på spil for at hjælpe de deporterede.

I første omgang skulle busser og mange andre typer køretøjer males hvide og forsynes med røde kors for at undgå beskydning fra allierede fly.


Artiklen fortsætter efter annoncen:I marts 1945 begyndte de store konvojer af køretøjer turen imod lejrene i Tyskland. Der var både DSB-busser, motorcykler, rutebiler, ambulancer, personbiler og lastbiler. Både offentlige og private, skriver TV2.dk i en reportage, hvor også overlevende fortæller deres historier om aktionen og befrielsen fra de tyske lejre.

Mere end Fadervor

Længe før aktionen med De Hvide Busser blev gennemført, havde to danske præster i Tyskland gjort et større forarbejde.

Sømandspræsten Sophus Boas i Hamburg og legationspræsten Axel Jeppesen i Berlin besøgte blandt andet fængslede danske modstandfolk og gav dem gaver og nyheder fra pårørende i Danmark.

Da fangerne ofte blev flyttet fra sted til sted, førte præsterne lister over, hvor de befandt sig. Pastor Jeppesen havde diplomatpas og kunne derfor rejse til og fra København, hvor han afleverede listerne til Udenrigsministeriet. Disse fangelister fik i krigens sidste dage altafgørende betydning for redningsaktionen med De Hvide Busser, skriver Berlingske.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Avisen citerer fangen Arne Larsens minder om et besøg af Sophus Boas i tugthuset i Waldheim. Præsten havde trykket to ruller dansk skråtobak ind i fangens foldede hænder, hvorefter han bad et udvidet Fadervor:

”Fadervor (Shellhuset er sprængt i luften) – Du som er i himlene (halvdelen af den danske flåde er stukket af til Sverige) – Helliget vorde dit navn (resten er blevet sænket i havnen).”

Således fortsatte præsten med den ene nyhed efter den anden om det nært forestående tyske sammenbrud og redningsaktionen med busser hjemmefra, fortalte Arne Larsen ifølge artiklen ”Puslespillet om De Hvide Busser” i Berlingske.

De Hvide Busser

Mellem 20.000 og 25.000 skandinaviske fanger blev reddet af De Hvide Busser i 1945.
Adolf Hitler beordrede Heinrich Himmler henrettet for dennes delagtighed i aktionen. Det lykkedes Himmler at flygte, men han blev arresteret af britiske tropper den 20. maj 1945 og begik selvmord med cyanid tre dage senere.

Grev Folke Bernadotte blev myrdet i april 1948.

Den sidste af de originale hvide danske busser befinder sig nu på Frøslevlejrens Museum i Padborg.

Kilde TV2.dk.