Det bliver godt igen en dag

I kølvandet på corona-pandemien har den populære norske præst og sjælesørger Per Arne Dahl skrevet en trøste-bog for voksne.

Bogen er ikke en egentlig manual, snarere en art idé-katalog, der taler til besindelse og giver gode, tankefulde indspark til, hvordan vi hver især kommer videre. For videre, det skal vi jo, som han skriver, fordi her og nu er, hvor vi skal forsøge at leve vore liv – trods alt.

I 2011 udgav Kristeligt Dagblads Forlag, som også har udgivet denne, en bog af samme forfatter, “At rejse sig efter en rystelse”. Her var fokus på døden og de efterlevende, og hvordan man igen kunne finde sit livsmod og sin mening med livet.

Det er også en indirekte overskrift for den nye bog. En anden, ligeledes uofficiel, overskrift kunne være: Det, der ikke slår dig ihjel, gør dig stærkere, som det hedder med et moderne ordsprog. Sin egen sårbarhed vågnede forfatteren brat op til, da han fik konstateret tinnitus og pludselig døvhed på det ene øre. Og så stod man der, fortvivlet over en diagnose, der satte et af præstens vigtigste arbejdsredskaber ud af funktion: At kunne lytte.

De situationer, hvor vi konfronteres med det værst tænkelige, er måske også de situationer, hvor vi er allerbedst som mennesker. Livet skal ses i et længere perspektiv end her og nu:

“Vi er mere end vores mest sårbare øjeblik. Vi er mere end vores livs største nederlag. Vi er mere end det svigt, vi så inderligt fortryder. Vi er mere end det valg, vi gerne ville have gjort om” (s. 133). Valg, som forfatteren bl.a. refererer til i bogens afsluttende kapitel, der kommer ind på sammenhængen mellen vor egen sårbarhed og klodens ditto. I sidste ende handler det om relationer: fællesskab, forbundethed og åbenhed. – En højst tankevækkende vinkel.

Bogen finder mange af sine pointer gennem forfattere som fx Georges Bernanos, Karen Blixen, Peter Bastian og Gurli Vibe Jensen, alle kræsent udvalgte og smukt udbredte for læseren. Formidling af bedste skuffe.

Per Arne Dahl: Sårbarhedens kraft. At finde styrke i svagheden 264 sider. 250 kr.
Kristeligt Dagblads Forlag


Artiklen fortsætter efter annoncen: