Paulus som identitetspolitiker

I bogen ”Paulus om identitet” bruger Troels Engberg-Pedersen Paulus som redskab til at beskrive forholdet mellem identitet og fællesskab, mellem identitetspolitik og universalisme og forsøger at vise, hvor vi i den forbindelse kan lade os inspirere af Paulus.

Efter en kort indledende præsentation af Paulus og hans breve, kommer forfatteren med en tolkning af Paulus´ tale om ”kød” og ”ånd” og om opstandelsen, som vil være ny for de fleste læsere.

Engberg-Pedersen, der hele bogen igennem vælger at bruge sin egen oversættelse af de nytestamentlige tekster, definerer således ”kødet” som ”den psykiske krop” eller ”den sjæleligt-kødelige krop” og ”ånden” som ”den pneumatiske krop” og kobler dermed Paulus til stoicismen. Ordet ”ånd” bliver derefter konsekvent udskiftet med ”pneuma”.

I næste del viser Engberg-Pedersen, hvordan Kristus-identiteten ifølge Paulus gør alt andet ligegyldigt, hvorfor han kan tale om, at der ikke er forskel på jøder og ikke-jøder, kvinder og mænd, slaver og herrer. Men under Kristus-identiteten består de forskellige individuelle identiteter og forskelligheder. Mens det i bogen indtil nu har handlet om indholdet, handler de næste afsnit om, hvordan indholdet i Paulus´ breve formidles.

Her lægger forfatteren vægt på, hvordan Paulus gennem brug af sin egen person og ved at bruge henholdsvis en integrerende og en adskillende metode forsøger at vinde læserne for sit budskab.

Troels Engberg-Pedersen, født i 1948, er professor emeritus i teologi ved Københavns Universitet.

Forfatteren gennemgår alt dette for på de sidste få sider at komme med sit egentlige ærinde, nemlig at vise, hvordan Paulus kan inspirere nutidig identitetspolitik, så man overordnet set har en fælles national identitet, samtidig med, at den enkelte kan repræsentere forskellige køn, social status, etnicitet og religion.

Sekulært sigte

Det er første gang, jeg har læst en bog, hvor forfatteren har valgt at bruge sin egen oversættelse af bibelteksterne. Men ved at gøre det, kan han give teksterne en drejning, som passer til hans tolkning.

Man må imidlertid give ham, at han forsøger at tage Paulus på ordet, hvorefter han imidlertid gang på gang slår fast, at det kan vi ikke tro på i dag. Det hos Paulus, der levnes som efterlevelsesværdigt og til inspiration, har ikke specifikt noget med kristendom at gøre.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Med andre ord bruges Paulus her med et ensidigt sekulært sigte. Kristeligt set er der altså ikke meget at komme efter i denne bog, som snarere end opbyggende kan blive en anfægtelse for en traditionel kristentro. Når det er sagt, har forfatteren imidlertid verdsligt set nogle gode pointer.

Troels Engberg-Pedersen: Paulus om identitet – Hvordan er apostlen relevant for os idag?
224 sider. 249,95 kr.
Gyldendals Forlag