Er apostelen Peter klippen?

Hvad mente Jesus, da han sagde til Peter ”Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke,….”? Foto: Fra episode 4 i tv-serien The Chosen.

Poul Damgaard
forstkandidat
Dalkær 10
5550 Langeskov

Er apostelen Peter den klippe Jesus vil bygge sin kirke på? Nej, det er han ikke.

Det kan man ellers let komme til at tro, når man hører, hvordan adskillige præster udlægger evangelieteksten fra sidste søndag, 5. søndag efter trinitatis, som står i Matt.16,13-26.

Her er Jesus kommet til området ved Cæsarea Filippi, og han spørger først sine disciple om, hvem folk siger han (Menneskesønnen) er. Efter at disciplene har givet forskellige svar, spørger han dem om hvem han er, og Simon Peter svarede: ”Du er Kristus, den levende Guds søn”. Og Jesus sagde til ham: ”Salig er du, Simon, Jonas´ søn for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke…”.

Teksten kan læses enten som om det er Peter, der er den klippe, Jesus vil bygge sin kirke på, eller at det er Peters bekendelse (at Jesus er Kristus, Guds levende søn), som er den klippe, Jesus vil bygge sin kirke på.

Hvis man benytter det almindelige princip for bibellæsning om, at sandheden er summen af Guds ord, kan man kun komme til den konklusion, at det er Peters bekendelse om, at Jesus er Kristus, Guds levende søn, der er den klippe Jesus vil bygge sin kirke på. Mange andre steder i bibelen omtales Jesus som klippen, som hovedhjørnestenen, som grundvolden m.fl. Jesus ville aldrig bygge sin kirke på et menneske.

Man kan også spørge: Hvor bygger Jesus sin kirke i dag? Jo, det gør han såmænd, hvor mennesker sammen bekender, at Jesus er Kristus, Guds levende søn.

Men kan også gå tilbage til den græske grundtekst, som viser det samme. På græsk hedder Peter ”Petros”, som betyder ”stort klippestykke”, mens den klippe, Jesus siger han vil bygge sin kirke på, hedder ”petra”, som betyder en grundfast klippe – det Jesus er.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Man kan spørge sig, hvorfor Jesus siger til Simon, ”at du er Peter”. Det kunne være, fordi Simon Peter ved sin bekendelse viser, at han tror på Jesus som Guds levende søn. Netop derved har han fået del i guddommelig natur og er derved blevet et klippestykke – Jesus er blevet en del af ham, af hans liv.