Det er i tankerne, at kampen tabes eller vindes

Af Henri Nissen, Ansvarshavende redaktør

Der står om Judas, der forrådte Jesus, at ”Djævelen havde allerede indgivet Judas Iskariot den tanke, at han skulle forråde Jesus.” (Johs. 13,2) Og Judas handlede på tanken.

Det begynder med en tanke, der bliver sået i din sjæl.

Det kan være en god tanke fra Gud, men det kan også være en negativ eller ond tanke fra den anden side.

Vores sjæl er det mest værdifulde, vi har. Sjælen lever videre, når kroppen bukker under for sygdom eller alder. Derfor foregår der en kamp om vores udødelige sjæl. Og derfor er det vigtigt, at du ikke lader det onde få lov at trænge ind i din sjæl.

(Læs evt. mere om det i Graham Powells bog ”To verdener – kæmper om din sjæl”.)

Hvis du ikke afviser en negativ tanke, begynder den at slå rod og gro i dit sind. Og når tanken har vokset sig stor, fører den til en dårlig handling – til synd og død.

”Ved I ikke, at hvis man lader sig styre af noget, bliver man slave af det? Lader du synden styre dit liv, fører det til død. Men lader du lydighed mod Gud styre dit liv, fører det til Guds accept og velbehag.” (Rom 6,16)

Tankerne styrer os

Også angst kan skyldes en negativ tanke, som har fået lov at gro i dit sind. Måske en tvivl, som blev plantet og vandet og plejet…


Artiklen fortsætter efter annoncen:Frygt og angst har det med at brede sig. Først er man bange for én ting, men efterhånden som man ”bekender” og gentager: ”Jeg er bange for…” kommer nye ting til, og til sidst risikerer man at sidde forskræmt i et hjørne og være bange for alt.

Negative tanker, som er blevet sået i bardommen af forældre, søskende, kammerater og lærere, kan føre til et forkvaklet liv i skam og mindreværd.

Derfor gælder det ikke blot om at være på vagt overfor nye negative tanker, men også om at få ryddet ud i de tanker, der styrer os i dag. Og frem for alt at fylde Guds gode ord ind i sindet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jantelovens negative fokus

I dag behandler man ofte psykiske problemer ved at fokusere på dem og næsten pleje dem.
Vi definerer ofte os selv ud fra vores sygdom. ”Jeg er bipolar…” Nej, du ER et værdifuldt menneske, som HAR et problem.

Jeg oplevede engang en sagsbehandler, som sagde til en klient, der var begyndt at få det bedre og kunne klare stadig mere: ”Husk nu på, at du ER meget dårlig. Du KAN altså ikke ret meget”.

Det lød som Janteloven, selv om det vel var sagt i et forsøg på ”beskyttelse”. Men jeg er bange for, at der blev plantet nye negative tanker i sindet med de ord.

På den måde kommer man let til at lægge en slags ’forbandelse’ over et menneske. Man dømmer det til håbløshed.


Artiklen fortsætter efter annoncen:En anden tilgang

Som kristne bør vi aldrig opgive eller dømme noget eller nogen som håbløse, men se mulighederne med troens blik.

Selvfølgelig skal vi vise omsorg for de svage. Og hvis vi selv er svage, skal vi heller ikke presse os selv for hårdt. Men det er kun den ene side af problemet.

For selv om vi er nok så svage, skal vi tage kampen op med de negative tanker.
Vi skal gribe ansvaret for os selv.

Vi skal rejse os op og gå!

Gud sagde til Kain: »Hvorfor går du og kigger ned i jorden? Når du gør det gode, kan du frit se andre i øjnene. Hvis du derimod gør, hvad der er ondt, så lurer synden ved din dør. Den ønsker at overmande dig, men du skal være herre over den.«
1. Mosebog 4, 6-7.

Vi må også gøre os os klart, at vores tanker ikke blot er kemiske processor i hjernen, men at der foregår en åndelig kamp om vores sjæl. Vi skal ikke lade enhver tanke slå rod. Vi må alliere os med Gud, Jesus og Helligånden for at vinde den kamp.

Og vi har som kristne en ekstra ressource. Som Paulus skriver:

”Vi bruger ikke menneskelige metoder i den åndelige kamp, men Guds mægtige kraft, som kan nedbryde tankemæssige fæstningsværker og besejre imponerende argumenter og overmodige tanker, der går imod en sand forståelse af Gud.
(2.Kor.10,4-5)

Nedbryd negative tankebygninger

For nylig genlæste jeg John Osteens lille hæfte ”Nedbryd fæstningsværker” om tankebygninger. (Se Hosianna.dk)

Heri viser han ud fra egen erfaring, hvordan tanker, der bygges op i sindet, kan gøre os invalide og ukampdygtige, så vi ikke kan klare livet.

På sin direkte og kontante måde viser han også, hvordan vi kan tage kontrollen tilbage over vores liv ved at tro på og proklamere Bibelens positive sandheder over vores liv i stedet for Satans og menneskers løgne.

Der er magt i tanker. For ”som et menneske tænker, sådan er han”.

Men der er heldigvis endnu mere kraft i Guds ord. Nøjes ikke med at læse det, men sig det højt, proklamer det, over dit liv. På den måde samarbejder du med Gud om at vinde kampen om din sjæl.